h

Weidevogels bij Teylingen beter beschermen

30 april 2014

Weidevogels bij Teylingen beter beschermen

De Roodemolen- en de Elsgeesterpolder zijn twee plekken in Zuid-Holland waar het goed lijkt te gaan met de weidevogels. Uitgerekend hier wil de gemeente Teylingen gaan bouwen. De SP en PvdD in Zuid-Holland zijn kritisch en pleiten voor uiterste zorgvuldigheid.

Direct grenzend aan het huidige sport- en recreatiepark Elsgeest in de Elsgeesterpolder wil de gemeente Teylingen drie nieuwe voetbalvelden aanleggen. Hiervoor is inmiddels weidegrond van het bisdom Rotterdam gekocht. Grote delen van de Elsgeesterpolder zijn echter belangrijk weidevogelgebied.

Ook in de Roodemolenpolder heeft de gemeente Teylingen weidegrond aangekocht om te ontwikkelen. Hier mogen inwoners meedenken over wat er moet komen: een landschapspark met een toeristische en recreatieve functie of een ander plan, dat iets minder ingrijpend is voor de natuur ter plekke.

Gelet op de terugloop van het aantal weidevogels in Zuid-Holland maken de Partij voor de Dieren en de SP in Zuid-Holland zich hier zorgen over. Ze willen daarom van het provinciebestuur weten of de plannen van de gemeente Teylingen in overeenstemming zijn met de bestemmingsplannen en de provinciale Verordening Ruimte.

Als de bouwplannen aan de provinciale eisen en de bestemmingsplannen voldoen, willen beide fracties bekijken welke mogelijkheden er zijn om de weidevogels zo goed mogelijk te beschermen. Zo kan worden voorkomen dat er in Zuid-Holland slechts een paar ‘weidevogeltuinen’ overblijven, waardoor de populaties niet de kans krijgen zich verder te herstellen.

 

U bent hier