h

SP: hoeveelheid natuur eerlijk tellen

2 december 2014

SP: hoeveelheid natuur eerlijk tellen

Op initiatief van de SP gaat de provincie de biodiversiteit in tijdelijke natuurgebieden niet meetellen bij het vaststellen van de totale soortenrijkdom. 'Dit maakt de cijfers wellicht minder rooskleurig, maar wel eerlijk', aldus woordvoerder Natuur Frank Johan Hoogendam.

Voldoende biodiversiteit is een belangrijke maatstaf voor de kwaliteit van ons groen. Dit is weer belangrijk voor de gezondheid van mens en dier (bijen en hommels bijvoorbeeld, die ook vele landbouwgewassen bestuiven!) en daarmee voor een aantrekkelijke, leefbare en economisch sterke provincie.

Op dit moment heeft Zuid-Holland per inwoner het minste groen van alle provincies. De forse bezuinigingen op natuur van het kabinet helpen daarbij uiteraard niet, zo bleek afgelopen woensdag opnieuw bij de behandeling van de groenmonitor in de Statencommissie Groen en Water.

Het bewaken van de biodiversiteit is een taak van provincies, opgelegd door het Rijk. Met de rapportages van alle provincies verantwoordt de rijksoverheid het Nederlandse natuurbeleid in Brussel. Door tijdelijke natuur hierin mee te tellen, kan ook richting Brussel een verkeerd beeld ontstaan.

Geen achteruitgang
SP-Statenlid Frank Johan Hoogendam vroeg tijdens de commissievergadering afgelopen woensdag ook aandacht voor de eisen aan soortenrijkdom die de provincie zelf heeft gesteld. Uitgangspunt is dat de biodiversiteit in Zuid-Holland niet verder achteruit mag gaan.

Een gebied dat twee jaar is beoordeeld met slecht, de laagst mogelijke score, is er technisch gezien niet op achteruit gaan gegaan en voldoet dus aan de eisen.  Wat betreft de SP getuigt dit echter van weinig ambitie. Gedeputeerde Weber zegde toe op dit punt waakzaam te zijn.

 

U bent hier