h

Grote twijfels over bomenkap

12 februari 2014

Grote twijfels over bomenkap

De provincie heeft plannen om vanwege de veiligheid een prachtige rij populieren langs de N209 te kappen. De SP vindt dit een behoorlijke aderlating voor het landschap en vraagt zich sterk af of er geen betere opties zijn.

Een andere manier om de veiligheid te waarborgen is natuurlijk via een vangrail. De vraag rijst ook of de weg als iedereen zich aan de maximum snelheid houdt, echt wel zo gevaarlijk is.

In veel andere provincies staan er immers wel probleemloos bomenrijen langs de wegen. Een ander alternatief kan zijn om op grotere afstand nieuwe bomen te herplanten. Gezien de kosten heeft dit uiteraard niet onze voorkeur.

De SP-fractie in de Provinciale Staten heeft vandaag vragen over de kwestie ingediend bij het dagelijks bestuur van de provincie. De antwoorden moeten binnen vier weken binnen zijn.

U bent hier