h

Bezoek bij Hollands Wild, melkveehouderij en imker

26 februari 2015

Bezoek bij Hollands Wild, melkveehouderij en imker

Foto: Lies van Aelst

Statenleden Lies van Aelst en Frank Johan Hoogendam maakte deze week een tour door de provincie om te spreken met verschillende betrokkenen bij dier en natuur.

Samen met de natuurbeheerders van Hollands Wild, bezochten ze de Amsterdamse Waterleidingduinen, gingen ze op bezoek bij melkveehouderij de Elzahoeve in Leiden en tot slot gingen ze in gesprek met een Imker van ‘de bloeiende stad’ in Rotterdam.

 

Hollands Wild

In de Zilk trokken Frank Johan Hoogendam en Lies van Aelst hun warme jas aan en stapten samen met de enthousiaste Dirk-Jan Polak en Jo Kloet van Hollands Wild in een open paardenkar voor een rondrit door de Amsterdamse Waterleidingsduinen. In het gebied leeft onder andere de grootste damhertenpopulatie van Nederland

Foto: Lies van Aelst

Hollands Wild is eind 2013 opgericht vanuit de gedachte dat geschoten ganzen optimaal moeten worden verwerkt en niet terecht moeten komen in de destructie.

Hollands Wild wil, met respect voor de wetten en regels, zonder het natuurlijk evenwicht te verstoren, dit geschoten wild aan de Nederlandse consument aanbieden.

Van Aelst; ‘De SP ziet bij overlast en populatiebeheer het doden van dieren als laatste redmiddel. Er moet eerst worden gekozen voor preventieve- en de meest diervriendelijke maatregelen. Als het niet anders kan, is het van groot belang dat het dier in elk geval niet weggegooid wordt. Daarom is dit initiatief ook goed, het gaat nodeloze verspilling tegen!'

 

Melkveehouderij Elzahoeve

Na dit inspirerende bezoek trokken de Statenleden verder naar Leiden waar ze hartelijk werden ontvangen door de eigenaar van de Elzahoeve; de heer van der Post. Direct bij aankomst konden de Statenleden doorlopen naar de stal waar net op dat moment een koe een kalfje kreeg.

Foto: Naomi Smulders

Lies van Aelst: ‘Bijzonder om dit natuurwonder van dichtbij mee te maken. De boer vertelde er wel bij dat het stiertje kort na de geboorte bij zijn moeder weg wordt gehaald zodat er geen binding ontstaat. Dat is de harde realiteit op het boerenbedrijf en van de de menselijke melkconsumptie. Als wij de melk drinken, kan het kalf het niet drinken.’

De Elzahoeve is een melkveehouderij met een paardenpension in Leiden, aan de route van de geplande Rijnlandroute. De eigenaar vertelde over de mogelijke hoeveelheid grond dat hij verliest door de komst van de weg.
Frank Johan Hoogendam: ‘We moeten er alert op zijn dat door de aanleg van een weg boerenbedrijven in het gebied niet in de problemen komen. Wat moet zo’n boer dan met zijn mest bijvoorbeeld. En natuurlijk willen we niet dat zo’n weg de weidegang van koeien beperkt. Daarom heeft de SP er ook voor geknokt om er voor te zorgen dat er extra geïnvesteerd is om zodat de fietsroute die zijn land zou doorkruisen dat nu niet meer doet, hij zal nu parallel langs de A4 lopen en in een tunnel onder de weg doorgaan. De koeien kunnen hierdoor toch naar buiten.’

Foto: Naomi Smulders

De SP wil dat de Provincie zich inzet om de veehouderij in Zuid-Holland verder te extensiveren; dit doet de Provincie door boeren te stimuleren hun veehouderij te verbeteren op het gebied van duurzaamheid en dierenwelzijn. Binnenkort hoopt de SP fractie op bezoek te gaan bij een aantal biologische boerenbedrijven en boerenbedrijven die het 'beterleven' keur op hun product mogen voeren.

De bloeiende stad

Het laatste bezoek van de dag was bij imker Peter Schallenberg in Rotterdam. De bloeiende stad is een initiatief van Schallenberg en René Visser. De imkers in Rotterdam willen onder andere verschillende educatieve projecten starten zodat jongeren en volwassenen meer leren over de bloemetjes en de bijtjes en het belang van de insecten voor de bestuiving van de natuur om ons heen en van ons voedsel. Voorbeelden zijn fruit, olie-gewassen zoals zonnebloemen en koolzaad, noten, sojabonen, zaden voor tal van groenten, koffie en chocola.

In 1850 waren er 270.000 bijenvolken. Sindsdien is het aantal bijenvolken teruggelopen naar amper 80.000 nu. Het is belangrijk voor de bijen dat we zorgen voor een kwalitatief (diversiteit) en kwantitatief (m2) rijk landschap.

Van Aelst: ‘De SP heeft de afgelopen periode in de provincie gepleit voor verschillende maatregelen die de bijen ten goede komen. Zoals het ecologisch en bijvriendelijk bermbeheer. Denk aan het later in het jaar maaien van de bermen en het niet gebruiken van pesticiden.’

Eén van de belangrijke oorzaken van de grote bijensterfte is echter de Varroamijt (parasiet). De imker vertelde over een ambitieus en inspirerend teeltprogramma voor de bijen om de varroamijt, die het voortbestaan van bijen bedreigt, te stoppen door de dieren resistent te maken. Van Aelst: ‘Dit is ook erg hard nodig, want je kunt wel zeggen dat bijen bij bosjes neervallen, terwijl ze enorm belangrijk zijn voor ons ecosysteem en ook voor onze voedselproductie’.

Omdat er deze tijd van het jaar op het terrein van de imker nog minder te zien is, beloofden van Aelst en Hoogendam in het voorjaar nog een keer te komen kijken!

U bent hier