h

Belangrijke orchideeënlocatie bedreigd

23 augustus 2014

Belangrijke orchideeënlocatie bedreigd

Maar liefst elf zeldzame soorten orchideeën telde natuurgebied De Grevelingen enkele jaren terug. Inmiddels worden deze en andere beschermde plantensoorten ernstig bedreigd door overbemesting. SP-Statenlid Esther Zwaan pleit voor maatregelen om de schade zo veel mogelijk te beperken.

De Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland sloeg onlangs alarm over de orchideeën rond het Grevelingenmeer. De organisatie stelt dat Natuur- en Recreatieschap De Grevelingen de zandgronden in de duinen te sterk heeft bemest bij natuurcompensatie voor de bouw van een hotel. Orchideeën floreren juist op arme grond met weinig voedingsstoffen.

‘Als de provincie vergunning heeft verleend voor de bouw van het hotel, moeten we ook op naleving van de voorwaarden letten’, zegt SP-Statenlid Esther Zwaan. ‘De natuur op een goede manier compenseren hoort daarbij. De Grevelingen is een heel bijzonder en bijzonder waardevol natuurgebied. De vele vaak prachtige orchideeën dragen daar zeker aan bij’.

Herstelmaatregelen
De vraag is nu hoe de natuur het beste kan worden hersteld en onder wiens verantwoordelijkheid de natuurcompensatiewerkzaamheden zijn uitgevoerd. Het SP-Statenlid heeft het provinciebestuur gevraagd dit na te gaan. Daarnaast moet voorkomen worden dat het Natuur- en Recreatieschap in de toekomst opnieuw de fout in gaat.

U bent hier