h

SP-motie beschermt geschrapt groen

25 januari 2014

SP-motie beschermt geschrapt groen

Door bezuinigingen van het vorige kabinet is in Zuid-Holland 3000 hectare natuur geschrapt. Een SP-motie regelt dat deze gebieden toch planologisch beschermd worden tegen ongewenste ontwikkelingen, zoals het veranderen van de agrarische functie naar bouwgrond.

Boeren en al gevestigde kleine bedrijven in deze gebieden kunnen gewoon hun werk blijven doen. Er is dus geen sprake van de zogenoemde 'schaduwwerking'.

De gebieden waarom het gaat zijn onder meer de Dordtse Biesbosch en het Bentwoud bij Rijnwoude. Daar blijft in totaal bijna 450 hectare aan geschrapte natuur door de SP-motie planologisch beschermd.

Hierdoor blijft het mogelijk om gebieden in de toekomst, als er dan meer geld beschikbaar is, toch in te zetten voor natuur in het kader van de Ecologische Hoofstructuur (EHS). 

De motie van de SP werd aangenomen in 2011. De uitvoering ervan is vorige week vastgelegd in de Uitvoeringsstrategie Ecologische Hoofdstructuur. De EHS heeft als doel om de achteruitgang in biodiversiteit (soortenrijkdom) te stoppen.

Groen rond de stad
Mede dankzij de SP is het groen rond de steden wel grotendeels aan de bezuinigingen ontkomen. Gebrek aan natuur en recreatiemogelijkheden voor mensen in de steden brengt hun gezondheid en welzijn immers directe schade toe.

U bent hier