h

SP en CDA op de bres voor meer verantwoord en betaalbaar voedsel van Zuid-Hollandse bodem

19 oktober 2018

SP en CDA op de bres voor meer verantwoord en betaalbaar voedsel van Zuid-Hollandse bodem

Foto: M. Rosario

Gezond, verantwoord geteeld voedsel van eigen Zuid-Hollandse bodem. Volgens onderzoek van de Universiteit Wageningen is de potentiële vraag hiernaar veel groter dan het aanbod. Dus hoe krijgen we de productie omhoog? Hoe en waar kan het worden verkocht? En –heel belangrijk– hoe maken we het betaalbaar voor inwoners inclusief een eerlijke prijs voor boeren? Deze vragen stonden centraal tijdens de afgelopen Oogstweek, een idee van het CDA en de SP. 

De Oogstweek werd afgelopen donderdag afgesloten met een grote Oogstmarkt op het plein bij het Provinciehuis. De markt werd geopend door de initiatiefnemers SP-Statenlid Frank Johan Hoogendam en Paul Rijken van het CDA. 

De Oogstmarkt en -week zijn de uitwerking van hun motie Oogstmarkt Malieveld die in november 2017 bijna unanieme steun kreeg. Doel is om laten zien wat er al gebeurt op het gebied van verantwoord streekvoedsel en te zoeken naar mogelijkheden voor uitbreiding.

Hoogendam: ‘Volgens onderzoek van de Landbouwuniversiteit Wageningen zijn de mogelijkheden voor lokaal en regionaal geproduceerd en geconsumeerd voedsel groot. Het aandeel kan omhoog van nu zo'n twintig procent naar maar liefst vijfenzestig procent.

Daarnaast vragen ook onze gezondheid en leefomgeving –denk bijvoorbeeld aan de bodem, water en biodiversiteit– dringend om verantwoorder geproduceerd voedsel en een kortere voedselketen. Oftewel minder vervuilend transport van voedsel en grondstoffen wereldwijd.

Dit alles gaat echter alleen werken als het aanbod stijgt, lokaal geproduceerd voedsel beter betaalbaar wordt, boeren een goede, eerlijke prijs krijgen en de overheid helpt met de juiste regelgeving. In dit opzicht heeft dit kabinet wel een aantal goede stappen gezet.

Zo worden stadslandbouw en verkoop op de boerderij bevorderd. Tegelijkertijd wil het kabinet echter ook het lage btw-tarief verhogen. Dit maakt voedsel juist duurder en beperkt voor veel mensen de keuze voor verantwoord, lokaal geproduceerd voedsel. Dat is echt een gemiste kans.

Als provincie hebben we in ieder geval al wel meer bekendheid kunnen geven aan de prachtige verse groenten, fruit, kaas, brood en zelfs wijn uit de regio. De komende tijd onderzoeken we wat we nog meer kunnen doen op het gebied van promotie, regelgeving en logistiek.’

U bent hier