h

Staten stemmen voor snelle geluidswering A4 bij Vlietland

20 februari 2019

Staten stemmen voor snelle geluidswering A4 bij Vlietland

Foto: SP

Provinciale Staten stemden vandaag voor een motie die het provinciebestuur oproept binnen twee jaar te zorgen voor een geluidswering langs de A4 bij Vlietland. De SP was mede-indiener van de motie en vroeg in het debat ook om lessen te trekken uit het moeizame verloop van de uitvoering van de afspraken sinds 2009.

De aangenomen motie van vandaag is een doorbraak in de jarenlange discussie over de komst van de geluidswering. Omwonenden en natuur- en milieuorganisaties pleiten hier al sinds 2007 voor.

‘Vervolgens is er in 2009 een duidelijke overeenkomst afgesloten om onder meer een geluidswering, maar ook natuurontwikkeling en veiligere oevers in Vlietland te bewerkstelligen', aldus SP-Statenlid Bart Vermeulen.

'De natuur- en milieuorganisaties waren daar ook partij in, maar op verzoek van aannemer BAM is deze overeenkomst buiten de andere organisaties om aangepast. Ik begrijp dat daar veel onvrede over leeft.’

Illegale zandwinning
In zijn bijdrage vandaag gaf Vermeulen aan dat er in Vlietland al tientallen jaren zaken niet goed gaan. Zo is er ten tijde van de zandwinning al een oever ingestort en zijn er hierdoor oevers instabiel geworden.

In 2000 is er zelfs sprake geweest van illegale zandwinning. Het investeren in de geluidswering was dan ook een gebaar naar de omgeving, aangezien de omwonenden vooral last hadden van alle activiteiten in Vlietland.

Vermeulen: ‘In alle afspraken tussen de provincie en bedrijven die actief zijn en waren in Vlietland, werden bij problemen voor het bedrijfsleven de afspraken aangepast zodat hun verdienmodel niet in gevaar kwam.

Negatieve gevolgen werden echter op de samenleving afgewenteld. Het is belangrijk dat daar door de provincie ook voor de toekomst lessen uit worden getrokken.’

Brief
Op verzoek van de SP gaf gedeputeerde Weber vandaag tijdens het debat in Provinciale Staten aan dat er inderdaad zaken niet goed waren gegaan en dat er lessen zijn getrokken.

Over deze concrete lessen en maatregelen die daarop volgen, stuurt de gedeputeerde nog een brief naar Provinciale Staten.

Asbest
De gedeputeerde zegde op verzoek van de SP ook toe in gesprek te gaan met de heer den Draak, om zo duidelijkheid te krijgen over de mate waarin er in de Meeslouwerplas asbesthoudende grond is gestort.

Den Draak bracht daarover onlangs een verklaring naar buiten. De SP wil dat snel duidelijk wordt of er inderdaad sprake is van met asbest vervuilde grond. Provinciale Staten worden over de uitkomsten hiervan geïnformeerd.

Herstel van vertrouwen
SP’er Vermeulen sprak in het debat ook de wens uit dat de provincie gaat werken aan het herstel van het vertrouwen bij de omwonenden en de natuur- en milieuorganisaties.

‘Door het besluit van vandaag komt het herstel van het vertrouwen hopelijk een stap dichterbij. Dit zal wel sterk afhangen van hoe de provincie zich de komende tijd ten opzichte van het gebied gaat opstellen', aldus Vermeulen.

U bent hier