h

Vragen SP over uitbreiding windpark A4/N11

27 oktober 2022

Vragen SP over uitbreiding windpark A4/N11

Foto: Google maps / www.google.com

Naar aanleiding van berichten van bezorgde omwonenden hebben Statenleden Frank Johan Hoogendam en Lies van Aelst schriftelijke vragen gesteld aan het Provinciebestuur, over de mogelijke uitbreiding van het windpark A4/N11. Het college ven Gedeputeerde Staten heeft de beoogde locatie inmiddels het stempel ‘kansrijk’ gegeven.

Hoogendam: “Het is maar zeer de vraag of deze uitbreiding in lijn is met het Provinciaal beleid rond de plaatsing van windturbines. We willen weten wie het onderzoek daarnaar hebben uitgevoerd en of dat wel onafhankelijk is geweest. Bovendien is er in het gebied een zich snel uitbreidende kolonie Lepelaars en vleermuizen. Wat is het effect van die windmolens op die dieren? We horen graag welke beschermende maatregelen het college denkt te nemen.”

Zoals zo vaak gebeurt is ook nu niet of nauwelijks met de omwonenden gecommuniceerd over de plannen. Toch wordt er gesproken over breed draagvlak dat daarvoor aanwezig zou zijn. Hoogendam: “Het ligt er natuurlijk ook aan wie je het vraagt. Als de commerciële partijen in dit verhaal hierin ook zijn meegenomen, dan snap ik die uitkomst wel.”

Lees hier de vragen van de SP.

Reactie toevoegen

U bent hier