h

Breed gedragen zorgen PS over opslag PFAS-afvalwater bij Chemours

28 november 2023

Breed gedragen zorgen PS over opslag PFAS-afvalwater bij Chemours

Chemours moet voorlopig stoppen met het transporteren van PFAS-afvalwater naar de VS en het op eigen terrein opslaan, nu de fabriek in North Carolina waar het heen zou gaan is stilgelegd. Een groot deel van Provinciale Staten van Zuid-Holland heeft zorgen over de opslag hier en stelde schriftelijke vragen aan het Provinciebestuur. SP-fractievoorzitter Lies van Aelst was één van de opstellers ervan.

Van Aelst: “ We willen onder meer weten wat de risico’s zijn nu Chemours afvalwater met daarin een herbruikbare PFAS-stof voorlopig niet naar de Verenigde Staten mag transporteren, maar op het eigen terrein moet opslaan. We zijn ook benieuwd naar hoeveel afval Chemours volgens de vergunning in Dordrecht mag bewaren.”

De Provincie is het bevoegd gezag voor de milieuvergunning van ongeveer 350 industriële bedrijven. In de vergunningen van deze bedrijven nemen GS voorschriften op ‘ten aanzien van afvalpreventie en het zo hoogwaardig mogelijk benutten van reststromen om de hoeveelheid bedrijfsafval te verminderen.’

Van Aelst hierover: “Wij willen dat die hoogrisicobedrijven de best beschikbare technieken gebruiken op hun productieprocessen, maar ook op transport en verwerking van hun afval. De Provincie moet dat regelen via die vergunningen. En als dat nog niet mag of kan, dan moet dat zo snel mogelijk veranderen. We zijn blij met de brede steun voor de vragen en zeer benieuwd naar de reactie van de Gedeputeerde.”

De beantwoording van de vragen vindt binnen enkele weken plaats.
 

Reactie toevoegen

U bent hier