h

SP draagt steen bij voor meer sociale woningbouw

1 maart 1995

SP draagt steen bij voor meer sociale woningbouw

Mevr. L. Stolker, gedeputeerde van volkhuisvesting en ruimtelijke ordening, ontving vanochtend in de Beatrixlaan, een 'rode' bouwsteen en een notitie over de noodzaak voor meer sociale woningbouw op de Vinex-locaties, uit handen van SP-lijsttrekker, Fenna Vergeer.


Op de Zuid-Hollandse nieuwbouwlocaties dreigt door het terugtrekken van de woningbouwsubsidies minder dan 30% sociale woningbouw gehaald te worden.
Het overgrote deel van de nieuwbouwwijken zal uit vrije sector woningen bestaan. Dit staat, volgens de SP, in geen verhouding tot de werkelijke woningbehoefte.


Lagere inkomens worden nu en in de toekomst aangewezen op de bestaande goedkopere voorraad.
Daardoor ontstaan wijken naar inkomensklasse. Ruim opgezette wijken met comfortabele huizen en goed voorziene winkel- en wijkvoorzieningen aan de rand van de stad en verpaupering met alle sociale spanningen vandien binnen in de stad.
Vrije sector woningen leggen bovendien een groter ruimtebeslag op het schaarse groen, dat de provincie juist wil sparen.

Het is geen kwestie van geld, maar een politieke keus, vindt de SP. “De hypotheekrenteaftrek van al die vrije-sector woningen gaat de overheid straks miljarden kosten. Dat is ook een vorm van subsidie, echter voor de hogere inkomens. Waarom dan niet voor de lagere inkomens, als je daar bovendien de geschetste problemen mee kan voorkomen”, aldus Vergeer.

U bent hier