h

Gedeputeerde onjuist geïnformeerd in Software Support-zaak?

19 juni 1995

Gedeputeerde onjuist geïnformeerd in Software Support-zaak?

De Statenfractie van de SP heeft schriftelijke vragen gesteld aan de gedeputeerde van economische zaken, dhr J. Nolten (VVD). De SP vraagt of hij juist geïnformeerd is door de Haagse wethouder V.d Laar en welke informatie bij bij de Leidse wethouder Walenkamp heeft ingewonnen over de gang van zaken rond de cash-subsidie voor het Amerikaanse bedrijf Software Support.

De provincie was op de hoogte van het bod van een half miljoen gulden dat de gemeente Den Haag aan het Amerikaanse bedrijf heeft gedaan. Dit bod heeft het bedrijf weggelokt uit Leiden, waarmee het reeds een huurovereenkomst had gesloten. Volgens de Haagse wethouder Van de Laar (VVD) wist de gemeente Den Haag niets af van die huurovereenkomst. Dit had de gedeputeerde Nolten geantwoord op vragen van de SP kort nadat de zaak door de SP in de publiciteit was gebracht.

Volgens informatie van de SP echter, heeft de Leidse wethouder van economische zaken, de heer Walenkamp (CDA), zij Haagse collega al op 17 mei telefonisch ingelicht.
De SP heeft de gedeputeerde dan ook gevraagd of hij onjuist geïnformeerd is door de wethouder Van de Laar en welke informatie hij bij de Leidse wethouder heeft ingewonnen. Indien de gedeputeerde onjuist of onvolledig is geïnformeerd, vraagt de SP, welke consequenties de gedeputeerde daaraan zal verbinden.

U bent hier