h

Stop verspilling gemeenschapsgeld cash-subsidie gemeente Den Haag

6 juni 1995

Stop verspilling gemeenschapsgeld cash-subsidie gemeente Den Haag

De gemeente Den Haag probeert een bedrijf, dat reeds een huurcontract met de gemeente Leiden had gesloten, met cash-subsidie om te kopen om zich in Den Haag te vestigen. De SP acht dit verspilling van gemeenschapsgeld en uitlokking van contractbreuk. De SP-Statenfractie heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan gedeputeerde Staten.

Het Amerikaanse bedrijf Software Support inc. Is al langere tijd op zoek naar kantoorruimte voor zijn eerste Europese vestiging. Op 28 april heeft het bedrijf voor akkoord getekend inzake het huuraanbod In Leiden.
Op 4 mei stuurde The Hage Development Foundation een fax naar het bedrijf met het voorstel voor een cash-subsidie van 250.000 gulden op voorwaarde van vestiging in Den Haag.
De general manager van Software Support ging met dit aanbod op 8 mei naar de gemeente Leiden.

De Statenfractie van de SP schrijft aan het college van Gedeputeerde Staten dat hier sprake is van verspilling van gemeenschapsgeld. DE werkgelegenheid voor Nederland was immers al veilig gesteld. De partij wil ook weten of de commissie die de financiën van de een artikel 12 status ambiërende gemeente Den Haag controleert (IFLO) de beoogde subsidie heeft goedgekeurd.
Ook zou er sprake kunnen zijn van contractbreuk. De SP vraagt aan het provinciebestuur om Den Haag op de vingers te tikken en wil weten wat het college als toelaatbare concurrentie tussen gemeenten beschouwd met betrekking tot het aantrekken van bedrijven.

U bent hier