h

Nog geen steun SP voor Ontwikkelingsfonds bedrijfsterreinen

14 september 1995

Nog geen steun SP voor Ontwikkelingsfonds bedrijfsterreinen

De Statenfractie van de SP is nog niet overtuigd van de opzet van het nieuwe Ontwikkelingsfonds bedrijfsterreinen van de Provincie.
Statenlid Fenna Vergeer: “Het is naar de mening van de SP een goede zaak dat de provincie zich in wil zetten voor regionale ontwikkeling van bedrijfsterreinen, maar er zijn toch wel wat vraagtekens te plaatsen bij het instellen van het fonds.”

Voordelen van het fonds zijn voor de SP het bevorderen van boven-lokale werkgelegenheid, het voorkomen van concurrentie tussen gemeenten en het bevordert de differentiatie van terreinen.
 

De bezwaren zitten voor de SP in het feit dat juist in de Provincie Zuid-Holland milieuhinderlijke en veel ruimte-vragende bedrijven voor werkgelegenheid moeten zorgen, terwijl de druk op het milieu al heel groot is.
Een ander probleem is dat regio´s binnen de provincie met elkaar moeten concurreren.
Vergeer: “Wat is per saldo de winst voor de werkgelegenheid als een bedrijf uit het zuiden van de provincie naar het noorden verplaatst door een door het fond ontwikkeld bedrijfsterrein?”

Een laatste probleem ziet de SP in het ontbreken van landelijke regelgeving en aansturing.
“De gang van zaken rond het Waterloopkundig Laboratorium en Software Support laten zien dat de provinciale sturing beperkt is. De vraag is of dit fonds deze problemen had kunnen voorkomen” aldus Fenna Vergeer.

Afhankelijk van de antwoorden zal de SP het voorstel voor het fonds steunen.

Om het voorstel van het provinciebestuur te verbeteren zal de SP een amendement indienen waarin ze wil dat er periodiek een rapportage komt met de resultaten van de werkgelegenheidsbevorderende maatregelen van gemeenten, provincie en het Rijk voor onze provincie.

U bent hier