h

Stop vrije vestiging in Groene Hart

10 december 1995

Stop vrije vestiging in Groene Hart

De statenfractie van de SP in de provincie Zuid-Holland vraagt aan het College van Gedeputeerde Staten om zich uit te spreken tegen vrije vestiging in het Groene Hart.
Naar aanleiding van de Groene-Hart-gesprekken overweegt minister De Boer om voor de Groene-Hart-gemeenten per 1-1-'97 de koopprijsgrens te verhogen naar f 300.000,-. Het aantal door de Groene-Hart-gemeenten te bouwen woningen is door het restrictiebeleid aan een maximum gebonden en er gelden bebouwingscontouren.

Verhoging van de koopprijsgrens biedt de Groene-Hart-gemeenten de mogelijkheid om huizen tot f300.000,- met voorrang aan de eigen bevolking toe te wijzen. Kopers van huizen boven de f300.000,- hebben recht van vrije vestiging in het Groene Hart. Dit is naar de mening van de SP geen consequent beleid. Juist huizen boven de f300.000,- nemen vaak relatief veel ruimte in beslag. Bovendien is het onrechtvaardig om mensen die een huis van 3 ton kunnen betalen wel vrije vestiging in het Groene Hart te geven en mensen die minder kunnen betalen, maar bijvoorbeeld wel economisch gebonden zijn aan het Groene Hart niet.

Met het oog op het zo efficiënt mogelijk gebruik maken van de schaarse ruimte in het Groene Hart, het tegengaan van de woon-werkpendel en een eerlijke verdeling van de woningen, zou, naar de mening van de SP vrije vestiging in het Groene hart in het geheel niet moeten worden toegestaan. Een gemeentelijke huisvestingsverordening waarin het criterium van plaatselijke/regionale of economische gebondenheid bepalend is, zou beter op zijn plaats zijn.
De SP-fractie vraagt Gedeputeerde Staten dit standpunt bij minister De Boer te bepleiten.

U bent hier