h

NIEUWE LANDGOEDEREN: PRIVILEGES VOOR NEDERLANDSE DAGOBERT DUCKS

30 januari 1996

NIEUWE LANDGOEDEREN: PRIVILEGES VOOR NEDERLANDSE DAGOBERT DUCKS

'Privileges voor de Nederlandse Dagobert Ducks', zo noemt de Socialistische Partij (SP) de nieuwe landgoederen die als bouwplan in het Groene Hart bij de provincie Zuid-Holland zijn ingediend.

Eigenlijk mag in het Groene Hart niet gebouwd worden, maar omdat de overheid te weinig geld voor natuurbeheer heeft, heeft men de formule 'rood voor groen' bedacht. Die staat aan een particulier persoon of bedrijf toe in het Groene Hart een landgoed of kantoor ('rood') te bouwen in ruil voor aanleg en beheer van een stuk openbaar groen. De overheid zou dan goedkoper uit zijn. De SP-fractie in de provinciale staten betwijfelt dit.

Ten eerste kan de particulier groene subsidies van de provincie krijgen, ten tweede belasting­faciliteiten in het kader van de na­tuurschoonwet, ten derde subsidies voor natuurbeheer en niet in de laatste plaats een forse hypotheekrenteaf­trek van het ministerie van financiën. Het resultaat van al die 'overheidssubsidies' is dan ook nog bebouwing en verkeer op ongewenste plaatsen.


Het plan om nieuwe buitenplaatsen te bouwen verkeert nog in een experimenteel stadium. De SP vraagt de provincie het experiment niet voort te zetten.

U bent hier