h

Vraagtekens bij aanleg Tweede Maasvlakte

12 januari 1996

Vraagtekens bij aanleg Tweede Maasvlakte

In een debat over de aanleg van de Tweede Maasvlakte plaatste de SP-Statenfractie vraagtekens bij de argumenten voor de aanleg ervan.
Naar de mening van de SP worden de voordelen overdreven en de nadelen onderschat.

Fractievoorzitter Fenna Vergeer: “ De SP is niet bij voorbaat tegenstander van een Tweede Maasvlakte, maar er zal in ieder geval eerst onderzocht moeten worden of de met de uitbreiding gemoeide maatschappelijke kosten opwegen tegen de economische resultaten.”

Vooral de zogenoemde multiplier (economisch effect van de investering) is discutabel, want ook investeringen door de overheid in de havens van Vlissingen of Delfzijl leveren een economisch effect op. De SP zou willen zien dat dat ook onderzocht gaat worden en vergeleken met de multiplier in Rotterdam.

Verder zal er door de aanleg van de nieuwe Maasvlakte wellicht minder industrie in andere delen van Nederland nodig zijn. De SP vraagt zich af wat de gevolgen voor de werklozen en de arbeidsmarkt in die gebieden dan zijn.

De aanleg van de Tweede Maasvlakte zal vooral veel doorvoer van containers opleveren. Het belang voor de economie is erg laag.
“Containers die zonder bewerking direct naar andere landen vervoerd worden leveren een beperkte winst op, maar nauwelijks werkgelegenheid en wel dure extra infrastructuur en overlast. We bepleiten ontmoedigingsmaatregelen voor dit vervoer” aldus Fenna Vergeer.

Ook wil de SP dat havenondernemers gaan bijdragen in de kosten van de aanleg van de Betuwelijn en de verbreding van de A15. Door publieke infrastructuur maken deze ondernemers extra winsten en de inwoners hebben er veelal nadeel van door extra verkeer en nauwelijks extra banen.

U bent hier