h

Zuid-Holland is spoor bijster

17 januari 1996

Zuid-Holland is spoor bijster

De SP is verontwaardigd over de uitspraken van gedeputeerde Jansen (verkeer en vervoer) in de Haagsche Courant dat de provincie Zuid-Holland kiest voor de Hogesnelheidstrein door het Groene Hart.

De gedeputeerde had eerst de mening van Provinciale Staten moeten vragen. Daarbij moet de TU-Delft studie van de flitstrein over bestaand spoor een eerlijke kans krijgen. Deze is nl. 1 miljard goedkoper dan het Groene Hart-tracé, trekt geen spoor van vernieling door het landschap, maar gaat integendeel uit van de broodnodige verbetering van het hele openbaar vervoer in de provincie. Bovendien kan Delft dan van het hinderlijke viaduct af en krijgt Den Haag een economische impuls met een eigen halte.
De SP-fractie in de provinciale staten van Zuid-Holland hebben hierover vragen gesteld aan gedeputeerde staten.

U bent hier