h

SP bepleit sterker middenbestuur

16 februari 1996

SP bepleit sterker middenbestuur

Foto: SP / Fenna Vergeer

Tijdens het debat over het ingetrokken wetsvoorstel voor een stadsprovincie Rotterdam pleitte fractievoorzitter Fenna Vergeer voor een sterker middenbestuur om de problemen van de burgers in de grote steden aan te pakken.
De vorming van een stadsprovincie en het eventuele alternatief van gemeentelijke herindeling leidt tot hogere lasten voor de burgers, lost de problemen zoals werkloosheid en hoge woonlasten niet op en wordt door de burgers niet gewenst. Voor de burgers telt vooral dat het bestuur naar hen luistert en de sociale problemen aanpakt.

Fenna Vergeer:
Bovenlokale taken en problemen dienen door het middenbestuur aangepakt te worden. De Provincie is daarvoor het aangewezen orgaan. Maar omdat de schaal van de Provincie Zuid-Holland erg groot is en zo´n provincie ook erg ver van de burgers afstaat zou regiovorming de voorkeur verdienen. Dan kunnen de niet-democratisch gelegitimeerde gemeenschappelijke regelingen verdwijnen.”

De SP vreest verder dat door bestuurlijke schaalvergroting de kosten van het bestuurlijk apparaat oplopen en de roep om nieuwe stadhuizen en stadsdeelkantoren groter wordt.

Over de financiële positie van de grotere gemeenten zei Vergeer het volgende:

“ De financiële problemen van de grote en middelgrote steden mogen niet op de omringende kleine plaatsen verhaald worden. Voor een goede verdeelsleutel moet de uitkering uit het Gemeentefonds zorgen.”

U bent hier