h

Hogere bijdrage bedrijfsleven ROM-Rijnmondproject nodig

24 april 1996

Hogere bijdrage bedrijfsleven ROM-Rijnmondproject nodig

De SP wil dat het bedrijfsleven meer gaat meebetalen aan het ROM-Rijnmondproject.
Van de 100 miljoen gulden draagt het bedrijfsleven slechts 25 miljoen bij. Na aftrek van de belasting blijft er ongeveer 16 miljoen gulden over. Na een forse verhoging van de OZB door de regiogemeenten is de belastingbetaler dus weer de klos.

Fenna Vergeer: Nu zou je hopen dat die 16 miljoen dan ook onbaatzuchtig voor de groen en recreatie in het project worden ingezet, maar een deel van de groenprojecten is voor eigen gebruik van de bedrijven in de vorm van buitenplaatsen en groene bedrijfsterreinen, waarmee men de uitstraling van het bedrijf wil verbeteren, en nieuwe landgoederen waar de directeuren in een villa kunnen gaan wonen.”

Volgens de SP komt er netto niet veel groen bij. In het project moet 1000Ha aangelegd worden, maar dat blijkt deels om al bestaande plannen te gaan en om elders in de provincie niet realiseerbare projecten.

Aan de overige thema´s uit het ROMproject, te weten meer ruimte voor de haven, bereikbaarheid en beheersing mobiliteit draagt het bedrijfsleven 0, 0 en 0,4% bij. En dat laatste in de vorm van “manpower”.
Veel te weinig naar de mening van de SP.

U bent hier