h

Vragen over wachtgeld ex-statenleden

5 oktober 1996

Vragen over wachtgeld ex-statenleden

De Zuidhollandse SP-fractie vraagt aan het College van GS om gegevens te verstrekken over de inkomens van ex-statenleden die een wachtgelduitkering hebben aangevraagd. De SP wil op grond daarvan kunnen beoordelen, of er al dan niet sprake is van 'zelfverrijking ten koste van gemeenschapsgeld'.

Van de in 1995 niet herkozen statenleden heeft 95% een uitkering aangevraagd. In februari 1995, vlak voor het einde van de statenperiode, hebben de provinciale statenleden van Zuid-Holland een wachtgeldregeling voor zichzelf aangenomen.
Deze regeling komt neer op een maandelijkse uitkering na beëindiging van het statenlidmaatschap van f 1.297,47 in het eerste en f 1.135,28 in het tweede jaar. Het kost de provincie bijna 1 miljoen.

De SP, die toen nog niet in de Zuidhollandse staten vertegenwoordigd was, heeft destijds per brief gevraagd van de regeling af te zien. De partij beschouwt het statenwerk als een nevenfunctie met een ideële doelstelling. Voor die nevenfunctie wordt een royale vergoeding van f 1853,34 betaald. Dat bedrag komt bovenop het veelal boven-modale inkomen van de statenleden. Daarom komt de regeling neer op 'zakkenvullerij' aldus de SP.

U bent hier