h

SP wijst aanleg Tweede Maasvlakte af

4 april 1997

SP wijst aanleg Tweede Maasvlakte af

Foto: SP Zuid-Holland / Fenna Vergeer

Fractievoorzitter Fenna Vergeer heeft vandaag in het debat in de Statencommissie aangegeven tegen de aanleg van de Tweede Maasvlakte te zijn.
Eerder stelde de SP al vraagtekens bij de economische baten in relatie tot de maatschappelijke kosten.

Aangezien de aan nieuwe Maasvlakte vooral voor distributie van containers en de chemie wordt aangelegd is er nauwelijks groei van de werkgelegenheid te verwachten. De aanslag op de leefomgeving is wel enorm in de vorm van meer weginfrastructuur voor meer vrachtverkeer en dus meer luchtvervuiling en geluidhinder.
De SP ziet daarmee een verslechtering van het vestigingsklimaat ontstaan en dat is nadelig voor de regionale economie.

Verder is er te weinig aandacht voor de extra kosten van de aanleg.
SP-Fractievoorzitter Fenna Vergeer: “Het gaat niet alleen om de kosten van de aanleg van de Maasvlakte zelf. Tot in lengte van dagen moet de Staat straks de Betuwelijn blijven subsidieren, want die is alleen rendabel bij veel duurder vrachtverkeer over de weg. Dat zal niet gebeuren, want dan kunnen we de haven net zo goed sluiten.”

De SP ziet ook niets in de natuurcompensatie die bij de aanleg nodig is. Naar de mening van de partij zijn de duinen bij Oostvoorne onvervangbaar en niet te compenseren door de 750ha nieuwe natuur, waar de burgers opnieuw voor moeten betalen.

“vanaf het begin was duidelijk dat de Hectarevraag door het bedrijfsleven leidend was in de discussie en werden de werkgelegenheidseffecten en maatschappelijke kosten genegeerd. Het is niet te verwachten dat de bedrijven voldoende baten via de belastingen afstaan om de hoge kosten eruit te halen. Wat de SP betreft leggen we de Tweede Maasvlakte niet aan” aldus Vergeer.

U bent hier