h

Geen overheidssteun Waterloopkundig Laboratorium Delft

22 oktober 1997

Geen overheidssteun Waterloopkundig Laboratorium Delft

Het Waterloopkundig Laboratorium in Delft krijgt van de provincie Zuid-Holland en de gemeente Delft 2 miljoen gulden op het erfpachtcontract. Hier is sprake van directe bedrijfssteun, dat heeft gedeputeerde Nolten (VVD) toegegeven op vragen van de SP-Statenfractie.

De provincie zegde het Waterloopkundig Laboratorium 2 jaar geleden steun toe, omdat het dreigde naar Flevoland te vertrekken, waar betere vestigingsvoorwaarden zijn als gevolg van 14,5 miljoen gulden Europese subsidie. De provincie verbond aan die steun de voorwaarde dat het niet om directe bedrijfssteun mocht gaan.

Hoewel dat nu wel het geval blijkt te zijn, wil een meerderheid van provinciale staten het geld toch beschikbaar stellen. De SP vindt, dat de subsidie geen doorgang mag vinden. De SP is niet bang dat er zonder de bedrijfssteun werkgelegenheid voor Delft verloren gaat.
De gemeente Delft geeft het Waterloopkundig Laboratorium de gelegenheid om op 9 ha bedrijfsterrein uit te breiden. Daar hoeft geen grondkostensubsidie bij.
SP-Statenlid Fenna Vergeer: “Als dit doorgaat wordt er een precedent geschapen, dat de burgers veel geld gaat kosten.”

Volgens de SP zet het Europese subsidiebeleid regio´s tegen elkaar op ten koste van gemeenschapsgeld. Door de steun aan Flevoland worden Zuid-Holland en Delft nu elk 1 miljoen gulden armer. De SP vindt dat Europese subsidies op nationaal, in plaats van op regionaal niveau moeten worden toegekend. De nationale overheid zou de subsidie over de provincies moeten verdelen. Daarbij kan oneerlijke concurrentie met gemeenschapsgeld voorkomen worden.

Opvallend in de discussie is dat Gedeputeerde Nolten het vermoeden uitsprak dat het bedrijf nooit werkelijk van plan is geweest om uit Delft te vertrekken, gezien het feit dat het zijn naam onlangs gewijzigd heeft in Delft Hydaulics.

U bent hier