h

Laat Provinciale Staten dienstregeling openbaar vervoer vaststellen

19 januari 1999

Laat Provinciale Staten dienstregeling openbaar vervoer vaststellen

De Statenfractie van de SP wil dat voortaan Provinciale Staten de dienstregeling van het openbaar vervoer vaststellen. Met dit voorstel wil de partij dat de politiek beter gaat kijken naar de consequenties voor de burgers die met de bus gaan.

Fractievoorzitter Fenna Vergeer: “Ieder jaar wordt er op het streekvervoer bezuinigd, terwijl er juist uitbreiding van het openbaar vervoer nodig is. De mening van de reizigers zou zwaar moeten wegen in de besluiten van de Provincie, zeker ook omdat veel mensen afhankelijk zijn van het openbaar voer, zoals ouderen en jongeren.”

De SP doet ook andere voorstellen om de invloed van de burgers op de dienstregeling te verbeteren en om verslechteringen te voorkomen.

-Bij wijzigingen van de dienstregeling moeten de burgers vooraf worden ingelicht via de media, maar ook door de geplande dienstregeling in de bus en bushalte te verspreiden.

-Gemeenten zouden daarna door een enquête of hoorzitting de mening van de burgers moeten onderzoeken over de geplande dienstregeling. De gemeenten moeten de opmerkingen van de burgers kenbaar maken aan de Provincie.

-Als er echt vervanging van slecht bezette buslijnen nodig is in de vorm van een lijntaxi, dan moet die via een gratis 06-nummer gebeld kunnen worden. Beter is om de lijntaxi in te zetten als uitbreiding van het huidige busnet.

-Als alternatief voor het laten vervallen van buslijnen of het schrappen van ritten, moet de Provincie zorgen voor vraagafhankelijk vervoer.

-De Provincie moet bij het Rijk protesteren tegen de bezuinigingen op het streekvervoer en verruiming van de budgetten bepleiten.

Vergeer: “Bevordering van het openbaar vervoer is nodig om een alternatief te bieden voor de auto. Zo pakken we het fileprobleem aan en zal het aantal verkeersslachtoffers afnemen en het milieu verbeteren. Ook houden we zo de stadscentra goed bereikbaar.
Als de Provincie doorgaat met het kritiekloos doorvertalen van verslechteringen van het streekvervoer dan is de Provincie als middenbestuur van weinig waarde voor de burgers.”

U bent hier