h

Opheldering over oud-gedeputeerden in bestuur Proav

13 juni 1999

Opheldering over oud-gedeputeerden in bestuur Proav

Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat oud-gedeputeerden Brouwer en Nolten nog steeds commissaris te zijn bij het Provinciaal Afvalverwijderingsbedrijf Zuid-Holland (Proav).

De provincie Zuid-Holland is enig aandeelhouder van Proav.
 
Omdat Brouwer en Nolten officieel nog steeds genoteerd staan als commissaris heeft SP-statenlid Erik van der Burgh een aantal schriftelijke vragen gesteld die hij in de statencommissie Groen Water & Milieu beantwoord wil zien.
Van der Burgh wil ondermeer weten wie vanuit het provinciaal college benoemd zijn als commissaris, en of deze benoemingen bekend zijn bij de Proav.
 
Verder wil het statenlid weten wat de consequenties voor de commissarissen uit de vorige Staten-periode kunnen zijn voor wat betreft aansprakelijkheid bij het plegen van een strafbaar feit, wanneer
zij nog vermeld staan bij de KvK als commissaris van de Proav.

Van der Burgh wil daarnaast weten of GS stappen gaan ondernemen om de onjuistheden in het handelsregister te corrigeren.
 

Sliedrechtse ondernemers hebben gisteren met hun raadsman overleg gepleegd over mogelijk te
ondernemen stappen tegen de Proav. Zoals bekend zegt een belangrijk deel van het Sliedrechtse bedrijfsleven stankoverlast van de Derde Merwehaven te ondervinden.
Ondernemers vrezen dat straks nog meer werknemers ziek thuis komen te zitten en eventueel in de WAO terecht komen. Volgens hen kan een dergelijke situatie verstrekkende financiële gevolgen hebben voor de ondernemingen.

U bent hier