h

SP: Opheldering nodig kabinetsbeleid mainport Rotterdam

29 juni 1999

SP: Opheldering nodig kabinetsbeleid mainport Rotterdam

In de Statenvergadering van woensdag wil SP-Statenlid Erik van der Burgh opheldering van het provinciebestuur over het gewijzigde kabinetsbeleid voor de Rotterdamse Haven.
Het kabinet wil voor de aanpak van het vermeende ruimtegebrek in de haven de zogeheten oplossingsrichting Zuidwest Nederland schrappen. Hierdoor komt de aanleg van de Tweede Maasvlakte een stuk dichterbij.

Erik van der Burgh: “het kabinetsbeleid is in strijd met het Zuid-Hollandse collegestandpunt dat eerst voor innovatie, intensiever gebruik van de bestaande ruimte en (her)vestiging van de bedrijven elders gekozen moet worden. En dat stond juist in deze oplossingsrichting.”

De SP wil woensdag dat de Provincie bij het kabinet aandringt om deze oplossingsrichting niet te schrappen en dit ook aan de Tweede Kamer te laten weten. De Tweede Kamer vergadert later op woensdag over de Mainportontwikkeling Rotterdam.

U bent hier