h

SP wil strikte beperking bij jacht op vossen

5 augustus 1999

SP wil strikte beperking bij jacht op vossen

Geen jacht in de schoontijd, allen jacht via afschot, jachtvergunningen voor een korte periode en alleen jachtvergunningen voor 1 persoon. Dat wil de SP-Statenfractie om de jacht op vossen diervriendelijker te maken.

SP-Statenlid Erik van der Burgh heeft bovenstaande standpunten aan het college van Gedeputeerde Staten voorgelegd.

Het is de SP-er een doorn in het oog dat het doden van vossen ook plaats mag vinden tussen maart en juli als vossen jongen hebben.

De kans dat deze dan de hongerdood sterven is zeer groot en daarmee erg dieronvriendelijk.
Vanwege de tijdelijkheid van eventuele schade zou de vergunning voor de jacht op vossen voor een zeer beperkte periode afgegeven moeten worden. En om de controle op eventuele misstanden te verbeteren wil de SP dat jachtvergunningen nog slechts per persoon afgegeven worden.

Om het dierenwelzijn verder te verbeteren wil de SP dat er een verbod komt op het uitgraven van vossenholen, het gebruik van aardhonden en het doden van nestjongen.

U bent hier