h

H.C.: 'VVD-opvolger voor Leemhuis'

18 februari 2000

H.C.: 'VVD-opvolger voor Leemhuis'

In de Haagsche Courant stond het volgende artikel:

Zuid-Holland lijkt weer een VVD'er te krijgen als commissaris der koningin. Die conclusie dringt zich op na het besluit van SP-Statenlid Gerard Harmes om niet meer mee te werken aan de opvolging van mevrouw Leemhuis-Stout. Deze trad eind vorig jaar af na de Ceteco-affaire. Harmes uit Alphen aan den Rijn maakte gisteren bekend, dat hij zich heeft teruggetrokken uit de vertrouwenscommissie van Provinciale Staten.

Deze commissie voert momenteel gesprekken met kandidaten, die door het ministerie van binnenlandse zaken zijn uitgekozen. Rond het Binnenhof valt daarbij hardnekkig de naam van de liberale burgemeester Franssen van Zwolle. Volgende maand moet de commissie, die tot gisteren bestond uit negen vertegenwoordigers van alle politieke partijen in het Zuid-Hollandse provinciebestuur, een keuze voorleggen aan minister Peper. In april wordt de officiële benoeming door kabinet en Kroon verwacht. De installatie van de nieuwe commissaris der koningin in het Provinciehuis is daarna gepland op 3 mei.

Geheimhouding

De SP doet nu niet meer mee aan de sollicitatiegesprekken en het opstellen van een voordracht. Harmes heeft Charley Aptroot, leider van de VVD-fractie in het provinciebestuur en voorzitter van de vertrouwenscommissie, laten weten dat hij afhaakt. De SP'er wil niets kwijt over de reden van zijn opstappen. "Ik heb geheimhouding beloofd".
Maar bevestigt zijn opmerkelijke terugtreden dan niet zijn tevoren uitgesproken angst, dat wordt aangestuurd op de benoeming van 'weer een VVD'er'?
Harmes: "Ik zeg niets, het trekken van conclusies laat ik aan anderen over".De SP hamerde er in november en december op, bij de bespreking van een profielschets door Provinciale Staten, dat vooral moet worden gelet op 'deskundigheid en geschiktheid en niet op politieke kleur'. Harmes zei toen ook dat het erop leek dat de VVD aanstuurde op benoeming van een partijgenoot. Hij werd daarin verontwaardigd tegengesproken door Aptroot: "Wij sluiten niemand uit die aan de vereisten uit de profielschets voldoet".

Gisteravond becommentarieerde commissie-voorzitter Aptroot het opstappen van Harmes als 'politiek gestunt, dat in feite heel kwalijk is'. Volgens het SP-Statenlid zelf zou het ministerie van Binnenlandse Zaken inmiddels een strafklacht tegen hem overwegen. Een woordvoerder van Peper kon dat gisteravond niet bevestigen: "Maar we zijn hier natuurlijk niet blij mee".
Plaatsvervangend commissaris der koningin Luteijn van Zuid-Holland zei 'geen enkele aanleiding' te zien tot stappen tegen Harmes, zolang die niet uit de school klapt.

U bent hier