h

Provincie steunt SP tegen jacht, maar doet niets

26 april 2000

Provincie steunt SP tegen jacht, maar doet niets

Gedeputeerde Staten is het eens met de stelling van SP-statenlid Van der Burgh dat het ongewenst is om te jagen in het vogelrichtlijngebied Polder Aart Eloyenbosch en Jonge Janswaard ten zuiden van Hardinxveld-Giessendam, maar wil daar verder niets aan doen.
Dit blijkt uit schriftelijke vragen van de SP-er over de uitgifte van het jachtrecht van deze polder.

De polder is verkocht aan de Rijksoverheid voor natuurontwikkeling, maar bij de verkoop is het jachtrecht door de voormalige eigenaar bedongen.
De SP is tegen dit soort bedongen privileges die ook voor directe bloedverwanten van de verkoper gelden en vroegen het provinciebestuur om opheldering.
Nu ook het provinciebestuur tegen jacht in een vogelrichtlijngebied is, verwacht de SP snel actie. Het provinciebestuur laat echter weten niets te willen ondernemen.

De jacht in nota bene een gebied waar vogels bescherming zouden moeten genieten blijft zo bestaan. Onbegrijpelijk volgens de SP.

U bent hier