h

Afscheid Erik van der Burgh als statenlid

21 juni 2000

Afscheid Erik van der Burgh als statenlid

Vandaag heeft statenlid Erik van der Burgh afscheid genomen van Provinciale Staten.
Wegens gezondheidsredenen kan hij het statenwerk helaas niet voortzetten.
Erik was statenlid sinds de verkiezingen van 1999 en vooral actief op milieugebied.

De Schiedamse Edith Kuitert zal Erik opvolgen.
De fractie dankt Erik voor zijn inzet en is blij dat hij zich als fractie-assistent blijft inzetten voor de partij.
Bij zijn afscheid had de Commissaris van de Koningin de volgende toespraak:

Jan Franssen:
Dames en heren. Voorts nemen wij afscheid van Eric van der Burgh. Dit afscheid vindt plaats om een heel andere reden, namelijk om gezondheidsredenen. Dat is naar. Voor iemand die namens de Socialistische Partij in het openbaar bestuur participeert, is het extra vervelend omdat, waar ik al sprak over gedrevenheid en motivatie, er binnen die partij met een bepaalde context wordt gefunctioneerd.

Eric van der Burgh heeft hier niet veel het woord gevoerd, maar het is niet altijd zo dat je dat moet hebben gedaan om in de annalen van het openbaar bestuur te worden vermeld. In sommige politieke bewegingen is het functioneren achter de schermen of in de coulissen belangrijker en vruchtbaarder dan het functioneren voor het front van de troepen. Waar de SP, mede gelet op haar beperkte spreektijd als gevolg van haar niet grote omvang, door uitblinkt, is een veelheid aan schriftelijke vragen, soms niet tot vreugde van het uitvoerende bestuur, zo zeg ik er objectief bij. Niettemin is dit een middel om het college voortdurend wakker en bij de les te houden. Het waren er 25 tot hedenochtend; toen kwamen er nog twee bij. Omdat het lidmaatschap van de Staten duurt totdat in de opvolging is voorzien, kunnen er in de komende maanden nog enkele volgen. Dit is geen uitlokking; ik verwijs naar een recht dat de statenleden hebben.

Ook Eric van der Burgh danken wij voor wat hij heeft gedaan. Ik ben er, gelet op zijn politieke groepering en zijn betrokkenheid daarbij, van overtuigd dat er een andere plaats en andere momenten zullen zijn om zijn betrokkenheid bij de publieke zaak te etaleren. Zeer bedankt en vooral een goede gezondheid in de toekomst.

Bij het afscheid zei Erik van der Burgh het volgende:

Voorzitter, dames en heren. (…) Ik wil iedereen hartelijk danken voor alles wat ik hier aan ervaring heb mogen opdoen. Sinds 1993 ben ik seropositief en daarna heb ik de diagnose "aids" gekregen. Dat is in mijn ogen slechts een medische term. Het vorige jaar voelde ik mij zo goed dat ik dacht: ik probeer weer een baan op te zetten waarin ik me prettig kan voelen. Het was zeker in het begin een fijne gewaarwording om in het kader van het statenlidmaatschap weer in een partij opgenomen te worden en weer voor vol te worden aangezien. Na een jaar blijkt echter, dat het reizen - 's ochtends om acht uur op weg naar commissievergaderingen - een zo zware belasting voor mijn gezondheid is, dat ik heb besloten om ermee te stoppen. Daarmee zeg ik niet dat het slecht gaat met mijn gezondheid. Ik wil juist voorkomen dat het in de toekomst slecht gaat met mijn gezondheid. Daarom heb ik er nu voor gekozen, mij in te zetten als fractie-assistent. Sommigen zullen dit zien als een stap terug maar zo zie ik het niet. Ik blijf voor de partij actief, misschien ook buiten de provincie, op landelijk niveau en ook lokaal. Waar ik maar kan, zal ik trachten de standpunten van mijn partij uit te dragen en de kiezers te steunen waar ze mij nodig hebben. Hartelijk dank allemaal!

U bent hier