h

Geen renbaan in Lickebaertgebied

20 juni 2000

Geen renbaan in Lickebaertgebied

SP-statenlid Erik van der Burgh heeft kritiek op het drafbaanplan voor het Lickebaertgebied. Volgens het statenlid past het project niet binnen het bestemmingsplan. Dat zou slechts recreatie toestaan op de groenstrook tussen Vlaardingen en Maassluis.

In een serie schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten stelt Van der Burgh dat het plan met de naam 'Wapen van Midden-Delfland' ook haaks staat op de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening van het ministerie van VROM. Een belangrijk uitgangspunt van die wet is dat voorzichtig wordt omgesprongen met het spaarzame groen dat nog over is in de randstad.

De SP-fractie wil ook weten of de plannen al besproken zijn binnen het bestuur van het Recreatieschap Midden-Delfland. In dat bestuur is ook de provincie Zuid- Holland vertegenwoordigd. Bovendien vraagt de partij zich af of de Provinciale Planologische Commissie zich er al over heeft gebogen.

U bent hier