h

Mogelijk bouwstop nieuwe recreatiewoningen

4 juli 2000

Mogelijk bouwstop nieuwe recreatiewoningen

De Statenfractie van de SP vraagt aan het provinciebestuur hoe ze denkt over een mogelijk bouwstop op nieuwe recreatiewoningen. Aanleiding hiervoor zijn de problemen die gemeenten hebben wij het aanpakken van permanente bewoning in recreatieparken. Hierdoor zijn diverse recreatieparken feitelijk reguliere woonwijken geworden.

SP-er Erik van der Burgh: ‘Gezien de huidige problemen met de permanente bewoning zou het een optie zijn om geen nieuwe recreatiewoningen toe te staan, totdat de handhaving beter geregeld is. De provincie Gelderland vraagt het kabinet om meer mogelijkheden om hierop te handhaven. Ik wil dat de provincie Zuid-Holland zich daarbij aansluit.’

Naast de kwestie van de permanente bewoning vraagt de SP bij het college aandacht voor de positie van langkampeerders. Op dit moment heeft deze groep weinig rechten. De SP zou graag zien dat er adequate bescherming voor deze groep komt en vraagt het college zich hiervoor in te spannen.

U bent hier