h

Afwentelen kosten veerpont op Maassluis en Rozenburg is onbehoorlijk

4 oktober 2000

Afwentelen kosten veerpont op Maassluis en Rozenburg is onbehoorlijk

Afwentelen van de kosten van het veer Maassluis-Rozenburg op de gemeenten is onbehoorlijk. Bezuinigen op de avonddienstregeling is in strijd met het provinciaal beleid om het Openbaar Vervoer te bevorderen. Dat schrijft de fractie van de SP in de Provinciale Staten van Zuid-Holland.

Privatisering van het veer verhoogt bovendien de kans op tariefsstijgingen, inkrimping van het personeel en verdere verschraling van de dienstregeling. De SP vraagt de provincie te garanderen dat dit niet zal gebeuren.

De provincie wil dat Maassluis en Rozenburg voortaan meebetalen aan de kosten van de avonddienstregeling na 21 uur en anders wordt hij opgeheven. De SP vindt dat onbehoorlijk. Zowel de Provincie Zuid-Holland als de stadsregio ontvangen van het Rijk geld om het Openbaar Vervoer mee te bekostigen. De Gemeenten hebben zo’n budget niet.
"De Provincie Zuid-Holland schuift haar eigen financiële verantwoordelijkheid af op anderen die daar het geld niet voor hebben", aldus SP-statenlid Fenna Vergeer. "De dienstregeling na 21 uur moet gewoon in stand blijven en betaald worden uit het Openbaar Vervoer-budget van de provincie en eventueel de stadsregio."

De dienst voorziet in een behoefte voor de pendelaars naar Europoort/Botlek en voor het sociale verkeer. Schrappen betekent weer meer autokilometers en voor voetgangers en fietsers sociaal isolement.
"Dat gaat lijnrecht in tegen het collegeprogramma", zegt Vergeer. "Voor de toekomst zie ik het gevaar van tariefsstijgingen, hogere subsidieaanvragen en verdere bezuinigingen op de dienstregeling. Na privatisering moeten immers ook de aandeelhouders tevredengesteld worden."

De SP vraagt zich af, waarom de provincie, die nu nog zelf eigenaar is, zich afhankelijk wil maken van een private ondernemer.
"Je ziet het bij de NS, de overheid moet naar de pijpen van de monopolist dansen. De winst is straks voor de aandeelhouders en de lasten zijn voor de reizigers en de belastingbetalers."

De SP vraagt het college van Gedeputeerde Staten dan ook, welke afspraken er in het contract zijn gemaakt over toekomstige mee- of tegenvallers in de exploitatie en of er voldoende inzicht is in de boeken van de eigenaar om de noodzaak van de subsidies te kunnen vaststellen. En wat is het alternatief, als de eigenaar de provincie voor het blok zet, zoals nu al het geval is met de avonddienstregeling. Gaat de provincie dan nog meer afwentelen op de gemeenten? Tenslotte vindt de SP, dat de provincie gedwongen ontslagen moet uitsluiten. Omdat Rozenburg een "eiland in een chemische zee" is, moet de veerdienst bij nachtelijke calamiteiten altijd inzetbaar zijn.

Toelichting
De provincie Zuid-Holland heeft een principe-akkoord bereikt over de overname van de complete exploitatie van het veer Maassluis-Rozenburg door Van der Schuyt-Van den Boom-Stanfries B.V., het bedrijf dat op dit moment de bediening van het veer verzorgt. Het contract zal lopen tot 2006. Tijdens de spits zullen er voortaan twee veerschepen varen en de kaartverkoop zal verbeteren. De continuering van de bediening na 21.00 uur ’s avonds, is nog een vraagteken. Van der Schuyt-Van den Boom-Stanfries B.V. zal deze dienstverlening alleen willen doorzetten als de overheid de kosten hiervan (165 duizend gulden per jaar) betaalt. De provincie wil ƒ75.000 voor haar rekening nemen. De gemeenten Maassluis en Rozenburg en de stadsregio Rotterdam moeten ook een bijdrage leveren in het tekort.

De stadsregio heeft zich inmiddels bereid verklaard 35 duizend gulden bij te dragen. De gevolgen voor het personeel (thans 43) worden op dit moment in beeld gebracht.

U bent hier