h

Collectief vraagafhankelijk vervoer blijkt valkuil

16 november 2000

Collectief vraagafhankelijk vervoer blijkt valkuil

Onduidelijke regelingen en overbodige geheimhouding zetten het vertrouwen van het experiment CVV in de Rijnstreek op de tocht.
Afgelopen zomer kondigde het provinciale dagelijkse bestuur met trots hun openbaar vervoer experiment in de Rijnstreek aan. Het zogenaamde collectieve vraagafhankelijk vervoer (CVV) zou het ei van Columbus worden. Betaalbaar vervoer op maat voor zowel de gewone passagier als de gehandicapte.

Toch komen nu de twijfels.
Twijfels over haalbaarheid van invoering per 1 jan 2001. Er is namelijk nog geen duidelijkheid over het te verwachten reizigersaanbod. De vraag is of er wel voldoende materiaal is.

Over de betaalwijze is volop verwarring. De gehandicapten die van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) gebruik gaan maken zullen met briefjes moeten gaan werken. Hoe is nog niet duidelijk.

Een ander minpunt is dat WVG’ers kunnen bellen over info van het CVV met telnr 0900-5353535 á 22 cent per minuut. Eind december is er wel een gratis telefoonnummer voor ritbesprekingen.
De gemeenten zullen de voorlichting per folder gaan verzorgen. Hoe gaan de gemeenten dit regelen? Heeft elke gehandicapte evenveel kans op een rit in de regio of zijn de bedragen gelimiteerd? Dit is allemaal nog allerminst duidelijk.

Lijn 179 vervalt
Per 7 jan 2001 vervalt lijn 179 tussen Alphen en Bodegraven. Lijn 147 vervalt geheel op zondag en de half uursdienst van zaterdag wordt een heel uursdienst. Het geheel wordt met de nodige schimmigheid omgeven. De klankbordgroep wilde het verdwijnen van genoemde diensten nog geheim houden!

Een ander vraag die de SP-statenfractie zich stelt is: waarom heeft Provincie Zuid-Holland met Connexxion begin mei 2000 een contract afgesloten wat halverwege (begin januari 2001) wordt opengebroken? Wat is de waarde van zo’n jaarcontract?Zo komt het CVV-experiment onder grote druk als blijkt dat de sterhalte, een verzamel opstaphalte, in Nieuwkoop op zondag vanuit Aarlanderveen gesloten is.
En nu rijst ook de vraag of we alles weten. Verdwijnen er soms nog meer lijnen of diensten?Al met al hebben gedeputeerde staten (GS) wat uit te leggen. Te meer daar in juni 2000 beloofd is dat eind 2000 het communicatieplan gereed zou zijn. Met de woorden van GS ’het succes valt of staat met de wijze waarop het CVV-plan bekend raakt onder de Rijnstreekbewoners’. Met deze wijze van bekend worden wordt allesbehalve een vliegende start gemaakt.

U bent hier