h

Teruglopende ambulancezorg: gebrek aan beschaving

22 november 2000

Teruglopende ambulancezorg: gebrek aan beschaving

De SP-Statenfractie heeft in samenwerking met de Alphense raadsfractie schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten (GS) over de toenemende overschrijdingen van de aanrijtijden van ambulances.
De aanrijtijd behoort maximaal 15 minuten van melding tot aankomst te bedragen.

In ons land waar miljarden ’overblijven’ is kennelijk geen geld meer om goede zorg te verlenen. Ziekenhuizen worden ontmanteld en uitgekleed, ambulances worden geschrapt. Onze samenleving dreigt een onomkeerbaar punt te naderen waarbij het vanzelfsprekend lijkt te worden dat een teruglopende gezondheidszorg normaal is.
De toenemende afhankelijkheid van de ambulancediensten van de zorgverzekeraars omdat zij de financiën verstrekken vindt de SP zorgwekkend. De acute zorg voor ambulancediensten moet door de overheid gegarandeerd worden. Toch zijn er een aantal bestuurders die hun menselijke verantwoordelijkheid nemen.

De burgemeester van Nieuwkoop heeft gedreigd ’zijn’ overheid juridisch aansprakelijk te stellen als niet op korte termijn het vastgestelde spreidings- en paraatheidsplan (met meer beschikbare ambulances) wordt gehandhaafd. De dagelijks bestuurders uit Alphen aan den Rijn en Liemeer sluiten zich hierbij aan.

De statenfractie wil weten waarom de overschrijdingspercentages van de 15 minutengrens van een flink aantal woonkernen uitzonderlijke hoog zijn. Zo scoort de Kaag met 40% overschrijding het hoogst, Oude Wetering met 29,1% volgt daarna. Ook de regio in de Rijnstreek met Noorden (28,6%), Aarlanderveen (24%) en Nieuwveen (20%) scoren zeer hoog. Hoe denken GS de oplopende aanrijtijden in het algemeen en per woonkern terug te brengen? Gevraagd wordt welke mogelijkheden GS hebben om bij het rijk een 15 minutengrens af te dwingen?

Onlangs verscheen een brief (14 november 2000) aan alle raadsleden in het gebied van de Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) van Hollands Midden. In deze brief spreekt het Algemeen en Dagelijks Bestuur van de CPA Hollands Midden uit dat het geen genoegen neemt dat de ambulancedienst Rijn en Venen het in het spreidings- en paraatheidsplan overeen gekomen aantal ambulances heeft teruggebracht.

De SP vraagt waarom is het aantal ambulances bij de ambulancedienst Rijn en Venen van vier naar drie teruggebracht? Ook wil de statenfractie weten wat de reactie is van de Inspectie van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid waarbij de directeur CPA de genoemde teruggang van het aantal ambulances heeft gemeld.

Tevens wordt gevraagd de inhoud van de reactie bekend te maken. Een ander probleem is waar om er geen uniforme codering wordt gehanteerd bij statistische tabellen waar overschrijdingen worden geregistreerd. Er staan afkortingen die bestuurders van gemeenten en provincie niet kunnen lezen. Hoe kunnen wij als volksvertegenwoordigers dan tot een juiste conclusie komen? Het spreekt vanzelf dat de toenemende aanrijtijden van ambulances grote risico’s met zich meebrengen waarbij levens in acute situaties in gevaar komen.

Ten slotte wil de fractie weten: Bent u bereid de toenemende afhankelijkheid van de ambulancediensten door de verstrekking van financiën van de zorgverzekeraars terug te dringen? De zorgverzekeraars en de provinciale overheden komen steeds meer tegenover elkaar te staan. Bent u met ons van mening dat de zorg voor ambulancediensten met name een verantwoordelijkheid is van de overheid die deze acute zorg moet garanderen?

U bent hier