h

Eerst onderzoek naar alternatieven Tweede Maasvlakte

26 juni 2001

Eerst onderzoek naar alternatieven Tweede Maasvlakte

De Statenfractie van de SP wil dat de Provincie onderzoek doet naar alternatieven voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Ondanks het feit dat er ter compensatie van de aanleg nieuwe natuurgebieden bij komen, gaat er toch veel oorspronkelijke (onderwater)natuur verloren.

Statenlid Edith Kuitert: “Daarnaast is er op de Eerste Maasvlakte nog veel braakliggend terrein en staan daar bedrijven die niet gebonden zijn aan dat deel van de haven. Die bedrijven zouden ook naar andere locaties in Nederland kunnen.”

Om inzicht in de alternatieven te krijgen dient de SP morgen tijdens de Statenvergadering een aantal moties in. In die moties verzoekt de partij inzicht in alternatieve locaties in Nederland en Europa voor de vestiging van bedrijven die afhankelijk zijn van diep vaarwater en demogelijkheden voor het verplaatsen van bedrijven die niet afhankelijk zijn van diep vaarwater om zo de Eerste Maasvlakte te ontlasten.

Verder wil de SP dat de huidige braakliggende terreinen in de Rotterdamse haven eerst gevuld gaan worden en dat als de Tweede Maasvlakte er echt komt dat bedrijven de plicht hebben dubbel grondgebruik toe te passen om zo ruimte te besparen.

U bent hier