h

Villa’s Westlandse Zoom kosten gemeenschap kapitalen

30 juni 2001

Villa’s Westlandse Zoom kosten gemeenschap kapitalen

Het is misleiding van het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland om te beweren, dat de beoogde kapitale villa’s in de Westlandse Zoom de kostendrager zullen zijn voor de natuur- en recreatieontwikkeling van het gebied. Integendeel, de belastingbetaler is goedkoper uit wanneer het Rijk de natuurontwikkeling in het Westland rechtstreeks zou betalen in plaats van via de zogenaamde "rood voor groen" constructie. Hiermee bevordert de Provincie landelijk wonen voor de happy few ten koste van gemeenschapsgeld.

Rood voor groen

Provincie en Rijk hebben te weinig belastinggeld voor natuurontwikkeling. Het Zuid-Hollandse college zegt nu , dat de toekomstige villa-bewoners van de Westlandse Zoom de natuurontwikkeling gaan betalen, via het zogenaamde "rood voor groen" concept. Dat houdt in, dat nieuwe natuur betaald wordt uit een opslag op luxe nieuwbouwwoningen. Dat lijkt een soort solidariteitsheffing bij rijk Nederland ten behoeve van recreatie en natuurwaarden. Het college verzwijgt echter, dat het feitelijk door de gemeenschap betaald wordt, nl. via belastingteruggaaf.

Stel de 4000 geplande villa’s krijgen een opslag van elk 1 ton. Dat levert 400 miljoen gulden op. Geen gering bedrag. Maar voor elke ton meer hypotheek derft het Rijk gedurende de looptijd van 30 jaar door de hypotheekrente-aftrek ook ongeveer 400 miljoen. (Berekening, zie p.2). Batig saldo dus 0.
Er is zelfs sprake van een regelrechte strop voor de schatkist, als je meerekent, wat Financiën - niet alleen voor die extra ton hypotheek voor groenvoorzieningen - voor de volledige hypotheek op deze huizen kwijt is aan belastingaftrek. Bij een hypotheek van gemiddeld 5 ton per huis is dat 1,8 tot 2,1 miljard, bij een hypotheek van 1 miljoen al 3,6 tot 4,2 miljard, afhankelijk van de rentestand (zie pg.2).

Geen villa’s bouwen is dus goedkoper voor groenontwikkeling dan wel bouwen. Daarmee staat het concept "rood voor groen" op losse schroeven.
"Laat de gedeputeerde niet meer aankomen met het fabeltje, dat er in de duinen of in Groene Hart gebouwd moet worden om natuur te kunnen betalen!", aldus SP-statenlid Fenna Vergeer, "het is andersom; de gemeenschap betaalt de prijs voor het exclusief wonen van een bovenklasse in openbare natuurgebieden".

Groen voor rood: groenfondsgeld voor villawijken

Het kan in de Westlandse Zoom nog erger uitpakken, aldus de SP. Het gevaar bestaat, dat er sprake zal zijn van "groen voor rood". Mogelijk moet er geld uit het groenfonds van de provincie en de gemeenten gebruikt worden om, citaat intentieverklaring "bij te dragen aan de aantrekkelijkheid van de hoogwaardige woonmilieus (punt 8 en 9 intentieverklaring van Provincie Zuid-Holland met de gemeente Den Haag en Westlandgemeenten).

De SP vindt het te gek voor woorden, dat de noodlijdende groenfondsen zouden worden aangesproken om de upper-class naar de Westlandse villa’s te lokken.

Berekening belastingteruggave eigen woning.
Berekening op grond van : aflossingsvrije hypotheek, 30 jaar, overdrachtsbelasting 6%, belastingtarief (box 1) 54%, WOZ-waarde = hypotheek, eigenwoningforfait 0,8%A. bij 6% hypotheekrente6% x 30 jaar = 180%min 12% overdrachtsbelasting (2x in 30 jaar)min 0,8% eigenwoningforfait18012,8------ -167,2 x 54% (tarief box 1) = 90,3
De schatkist subsidieert voor een bedrag van 90,3% van het oorspronkelijke hypotheekbedragB. bij 7% hypotheekrente21012,8------- -197,2 x 54% De schatkist subsidieert voor een bedrag van 106,5% van het oorspronkelijke hypotheekbedrag

U bent hier