h

SP doet buurtonderzoek bij omwonenden Heineken-brouwerij

17 oktober 2001

SP doet buurtonderzoek bij omwonenden Heineken-brouwerij

Deze zomer heeft de SP een buurtonderzoek gehouden, om in kaart te brengen in hoeverre omwonenden overlast van de Heineken-brouwerij ervaren. Aan de enquête van de SP deden in totaal 125 omwonenden mee. Tweederde van de respondenten ondervindt in meer of mindere mate overlast van de brouwerij. De meeste mensen blijken niet bekend te zijn met de klachtenprocedure. De meeste klachten gaan over geuroverlast. Slechts enkele klachten gingen over het geluid of over andere zaken. In Hazerswoude Rijndijk waren relatief de minste klachten, in Leiderdorp de meeste. Hier had driekwart van de mensen een klacht over Heineken.

De meeste omwonenden kunnen wel iets ruiken van de activiteiten van Heineken. Wanneer zij dit niet als onaangenaam ervaren, is dit niet ook niet als klacht meegeteld. Vrijwel iedereen noemde het onderwerp 'geur' in combinatie met de windrichting. Alleen dan wanneer de wind uit de richting van de brouwerij komt merken de omwonenden er iets van.

Een kleine 10% van de ondervraagden had klachten over hoofdpijn en ook prikkende ogen werden vaak genoemd. Andere gezondheidsklachten kwamen zeer sporadisch voor. Genoemd werden: benauwdheid, misselijkheid, droge keel, jeuk aan de neus, last van vuildeeltjes in de lucht.

De nieuwe apparatuur die Heineken in januari van dit jaar heeft geïnstalleerd zou er voor moeten zorgen dat er geen stank-overlast meer in de omgeving van de brouwerij merkbaar is. Juist vanwege het nieuwe waren er in de eerste maanden enkele storingen, met overlast. Volgens Heineken zouden die problemen nu verholpen moeten zijn.

Klachten melden:
Mensen die toch nog klachten hebben over de Heineken-brouwerij kunnen dit melden bij de milieu-telefoon van de provincie Zuid-Holland: 070 - 441 61 11 (24 uur per dag bereikbaar). Daarnaast kan men ook contact opnemen met de afdeling Milieu van Heineken: 071 - 545 66 63 of e-mail: milieu@heineken.nl

Deze week informeert de SP de omwonenden over de resultaten van het buurtonderzoek .

U bent hier