h

Nieuwe landgoederen in het Groene Hart

16 november 2001

Nieuwe landgoederen in het Groene Hart

De Provincie wil villa’s bouwen in het Westland. Het kan nog luxer: nieuwe landgoederen aanleggen in het Groene Hart. De Provincie is daar voorstander van.

Eigenlijk mag er in het Groene Hart niet gebouwd worden, maar omdat de overheid te weinig geld voor natuurontwikkeling heeft, wil men rijke particulieren stimuleren om een landgoed te bouwen met daaraan gekoppeld een stuk openbaar groen. De overheid zou dan goedkoper uitzijn.
Nou, dat valt nog te bezien, heb ik het college voorgehouden. Die paar miljoentjes hypotheek gebruikt de rijke particulier natuurlijk mooi als aftrekpost. Dat kost de schatkist dus ook een paar miljoentjes gedurende de looptijd van 30 jaar.

Dat valt heel makkelijk uit te rekenen. Kijk maar, 30 jaar keer 7% rente = 210% van het oorspronkelijke hypotheekbedrag. Dat wordt als aftrekpost bij de fiscus opgevoerd. Daar moet je dan het eigen-woningforfait en de overdrachtsbelasting vanaf trekken. Deze particulier valt in belastingschijf 52%. Resultaat: de fiscus is ca. 90% van het oorspronkelijke hypotheekbedrag lichter. Maar daar blijft het niet bij. Landgoedeigenaren betalen geen OZB en bij successie en schenking geldt slechts de helft van de bestemmingswaarde. Voor groenbeheer krijgen zij dan nog diverse subsidies. Het resultaat van al deze overheidsgelden is dan ook nog bebouwing op ongewenste plaatsen, nl. in het beschermde groen.

Ik heb het college gevraagd om nou eens uit te rekenen, wat zo’n landgoed de belastingbetaler gaat kosten. Maar dat wordt geweigerd, de SP zou eens gelijk kunnen krijgen.

Met de ogen stijf dicht stemden dus alle andere partijen voor de landgoederen.Bij Groen Links was er verdeeldheid. Twee van de acht fractieleden deelden de SP-mening, dat landgoederen wel erg elitair zijn. Een landgoed moet minimaal 10 ha beslaan, 1 ha privé en 9 ha openbaar toegankelijk. Gewone stervelingen moeten 1 ha delen met gemiddeld 60 anderen en vrij uitzicht op 9 ha park is ook niet voor iedereen weggelegd. Zes mensen van GL hadden daar geen moeite mee. Wel groen, maar links?Fenna Vergeer

U bent hier