h

Op de bres voor de beverrat (dwergbever)

15 december 2001

Op de bres voor de beverrat (dwergbever)

De fractie van de SP in de Provinciale Staten heeft vragen gesteld over de bestrijding van de beverrat ook wel dwergbever genoemd.

De SP stelt dat wetenschappelijke deskundigen ervan overtuigd zijn dat de populatie niet zal verkleinen en roept in de herinnering dat steeds minder beverratten landelijk gevangen worden dit als bewijs dat de populatie beter onder controle is. Ook vraagt de SP fractie zich af wanneer er duidelijke cijfers komen over de werkelijke schade die muskusratten aanrichten en door wie en op welke wijze de schade wordt getaxeerd.

Er is binnen de SP grote twijfel over de bestrijding van deze dieren.Ze vinden de opwinding over de beverrat dan ook verbazingwekkend.Het dier is voor iedere natuurliefhebber een prachtige ervaring en de ‘schade’ is gemakkelijk te voorkomen.Een stuk gaas beschermt de landbouwgewassen afdoende. De meest eenvoudige beschoeiing is al voldoende voor kwetsbare oevers.En net als de muskusrat wordt de beverrat al vele jaren intensief en met zeer wrede middelen bestreden. Volgens de muskusrattenvangers zelf helpt dat dus niet.

Volgens de SP fractie kun je ze beter met rust laten. De kans dat er iets vervelends gebeurt, is nihil.Mede gelet op de kwetsbaarheid van de verstoring in natuurgebieden en de vraag of het college zich bewust is van de frequente bijvangst van vaak beschermde en soms zeldzame soorten zoals de lepelaar is het ook in strijd met de natuurbescherming- en vogelvet toekomstige flora en faunawet.

U bent hier