h

Vragen bij concessie buslijnen voor Connexxion

12 december 2001

Vragen bij concessie buslijnen voor Connexxion

 SP-fractievoorzitter Fenna Vergeer plaatst vraagtekens bij het verlenen van de concessie voor de bus aan Connexxion in de Bollenstreek en Midden-Holland.
De provincie heeft deze concessie onlangs vergund aan dit busbedrijf.

Haar belangrijkste bezwaar is dat Connexxion geen ambitieniveau en doelen heeft geformuleerd en toch de concessie krijgt. Dit terwijl ze dezelfde dienstregeling blijft rijden en er dus geen verbetering van het openbaar vervoer komt.

Fenna Vergeer: “De Provincie wil meer reizigers in het openbaar vervoer en de sociale functie in dunbevolkte gebieden behouden. Dat gaat in 2002 dus niet gehaald worden. Ik wil van Gedeputeerde Staten weten wat hun ambities voor de komende jaren zijn en dat er een eind komt aan deze stagnatie.”

U bent hier