h

Alle Zuid-Hollandse Statenfracties tegen gasboringen Biesbosch

17 februari 2000

Alle Zuid-Hollandse Statenfracties tegen gasboringen Biesbosch

Woensdag, 16 februari, stonden de gasboringen in de Biesbosch op de agenda van de Provinciale Statenvergadering van Zuid-Holland.
Het punt werd ingebracht door de SP-fractie, die de statenleden vroeg zich uit te spreken tegen de boringen.
Het gaat niet alleen om boren in de Biesbosch, maar ook om het boren vanaf de kanten schuin onder de Biesbosch.

Een deel van De Biesbosch ligt op Zuid-Hollandse bodem. Het gevaar bestaat, dat er vanuit het Zuid-Hollandse gebied van buiten de Biesbosch schuin onder de Biesbosch geboord zal worden.

"Alle reden dus om ons als Zuid-Hollandse Staten bezorgd te maken en die bezorgdheid richting kabinet en Tweede Kamer te uiten," aldus SP-statenlid Fenna Vergeer.
De argumenten van de SP:
De Biesbosch moet een beschermd natuurgebied zijn, niet alleen vanwege de vogel- en habitatrichtlijn, maar ook omdat het een uniek zoetwatergetijdengebied is, waar veel randstedelingen rust en ruimte kunnen vinden.
Het gebied is in de loop van de tijd al met een vijfde verkleind door commerciele acticiteiten. Er is geen dringende economische noodzaak om nu het gas te winnen.
Ook boren vanaf de randen is een verstoring. De randen moeten juist ingericht worden zonder horizon vervuiling en geluidsoverlast.

Provinciale Staten hebben nu een dubbel ’nee’ laten horen. ’Nee’ tegen boren IN de Biesbosch en ook ’nee’ tegen boren vanaf de randen schuin onder de Biesbosch.
In tegenstelling tot de Brabantse Staten was in Zuid-Holland ook de VVD-fractie het met dit standpunt eens.
Aan het college is opgedragen het standpunt ter kennis te brengen van min. Jorritsma en de Tweede Kamer.
De Provincie Zuid-Holland zal ook een officieel bezwaarschrift indienen.

U bent hier