h

Chloorproductie en -gebruik horen op één locatie

6 november 2000

Chloorproductie en -gebruik horen op één locatie

Chloortransporten moeten stoppen

In antwoord op vragen van de SP-fractie in Zuid-Holland laat de provincie weten, dat er ’lichtpuntjes’ zijn gekomen in de mogelijkheid om via de vergunningverlening de chloortransporten in te perken. De SP wil woensdag, 8 november, tijdens de algemene beschouwingen van Gedeputeerde Staten horen of er eindelijk schot in de zaak zit.

Milieugedeputeerde Huizer heeft vandaag al aan de SP laten weten woensdag met een beleidsbrief te zullen komen.

Al jaren zegt de provincie met AKZO te overleggen, maar het transport beslaat nog altijd meer dan 50.000 ton per jaar.
Chloortransporten zijn erg risicovol. Eind januari ontspoorden twee wagons van een chloortrein op een rangeerterrein van Akzo bij Delfzijl. Doordat de trein maar 5 km reed, bleven de wagons overeind. De normale kruissnelheid van de trein is 50 tot 60 km. Het chloor wordt geproduceerd in Delfzijl, Hengelo en de Botlek.

De Provincie Zuid-Holland heeft in het verleden aan de SP laten weten, dat het juridisch niet mogelijk is om het alleen voor de regio produceren in de vergunning vast te leggen. Ook de uitspraak van de Raad van State tegen de Zuid-Hollandse Milieufederatie bevestigde dit. Wel ziet de Provincie Zuid-Holland in de uitspraak van de Raad ’lichtpuntjes’.

Minister Pronk heeft aan de provincies die met chloortransporten te maken hebben om een provinciaal standpunt gevraagd. Utrecht vindt dat Delfzijl en Hengelo dicht moeten. Hengelo moet sowieso op grond van EU-wetgeving in 2010 sluiten, omdat de productie met kwik-electrolyse verouderd is. Sluiting van Delfzijl en Hengelo zou echter chloortransport in omgekeerde richting tot gevolg hebben.

Hoever minister Pronk met zijn overleg met Akzo is, zal ook in de beleidsbrief aan Provinciale Staten bekend gemaakt worden. De SP is benieuwd welke ’lichtpuntjes’ er in zullen staan.

Het MilieuAlarmteam van de SP bereidt momenteel acties voor langs de transportroute. De trein passeert elke week o.a. Groningen, Zwolle, Amersfoort en de Bijlmer.

U bent hier