h

Inkomenstoets en sollicitatieplicht bij wachtgelden provinciale statenleden

30 januari 2002

Inkomenstoets en sollicitatieplicht bij wachtgelden provinciale statenleden

Er moet een inkomenstoets en sollicitatieplicht komen voor statenleden die wachtgeld ontvangen. De provinciale SP-fractie heeft dit al meerdere malen aan de orde gesteld. Woensdag, 30 januari, stond het onderwerp op verzoek van de SP-fractie weer ter discussie en ditmaal kreeg SP-statenlid Fenna Vergeer een positief antwoord van het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

wachtgeld

Zelf aftredende of niet herkozen statenleden ontvangen in het eerste jaar 80% wachtgeld en in het tweede jaar 70%, bij elkaar ruim € 15.000 (F 33.000). Daarbij hoeven zij niet aan te tonen, dat zij door het statenwerk inkomensderving hebben gekregen. De SP wil een wachtgeldregeling vergelijkbaar met die voor ambtenaren. "Zonder inkomenstoets en sollicitatieplicht is het wachtgeld zakkenvullerij", aldus Vergeer. Gedeputeerde Staten hebben nu in de Provinciale Statenvergadering toegezegd de in het voorjaar verschijnende nieuwe Rijksverordening te bezien op de mogelijkheid voor een inkomenstoets, desnoods via een aparte provinciale regeling.

privileges

De SP heeft nog meer bezwaren tegen de huidige verordening voorziening statenleden.
Voor de gratis computerapparatuur zouden statenleden evenals thuiswerkende ambtenaren moeten betalen, vindt de SP.
Bijna alle statenleden die een OV-jaarkaart krijgen, nemen een eerste-klas kaart. "Hiervoor zou bijbetaald moeten worden," aldus Vergeer, "dat scheelt de Provincie Zuid-Holland € 5000 per statenlid, bovendien zou het beter zijn als statenleden een tweede-klas kaart nemen en de dagelijkse ellende in de overvolle coupés ook zelf ervaren."
Tenslotte wil de SP, dat buitenlandse excursies op kosten van de provincie afgeschaft worden en dat de uitgaven via de cateringpasjes openbaar zijn.
Het voorstel voor openbaarheid van uitgaven haalde een meerderheid in Provinciale Staten, de andere punten kregen van geen van de andere partijen bijval.

De SP ziet de inkomenstoets en de openbaarheid van uitgaven als een stap in de goede richting. Over de overige privileges voor statenleden is, wat de SP-fractie betreft, het laatste woord nog niet gesproken.

 

U bent hier