h

Nieuwe vergunning Afvalberging Derde Merwedehaven onverantwoord

22 januari 2002

Nieuwe vergunning Afvalberging Derde Merwedehaven onverantwoord

Hoe goed milieubeleid toch tot overlast kan leiden

Tussen Dordrecht en Sliedrecht ligt een afvalberging die zijn stank verspreid in een nabij gelegen woonwijk. Oorspronkelijk zou de stort in 2003 vol zijn en gesloten worden, tot opluchting van de woonwijk.
Pronk heeft echter de afgelopen jaren het storten met heffingen zodanig ontmoedigd, dat de kosten van de stort er nu pas in 2017 uitzijn. Op zich goed beleid, want verwerken is beter dan storten. Maar, het valt sterk te betwijfelen of de stank van de afvalberging ooit afdoende voorkomen kan worden. Dat blijkt uit het tussentijdse geuronderzoek van een onafhankelijk bureau.

Al sinds de stankgolf van november 1998 t/m april 1999 belooft de exploitant van de stort de problemen op te kunnen lossen. Ik heb er, gezien de cijfers over 2001, geen vertrouwen meer in, dat dit waargemaakt zal worden. Voortzetting van de stort betekent dus voor de zoveelste keer "gedogen" en is onverantwoord tegenover de omwonenden.Bovendien vraagt de exploitant in de nieuwe vergunning een vergroting van de stortcapaciteit en wordt biologische reiniging en afvalbewerking overwogen. Ik heb dat in Leiden ook al eens meegemaakt. Biologische reiniging klinkt milieuvriendelijk en is het ook, maar het kan behoorlijk stinken. Om die reden is dank zij buurtbewoners en SP een vergistingsinstallatie bij een woonwijk in Leiden niet doorgegaan.

De SP blijft daarom voor sluiting van de stort in 2003, zoals oorspronkelijk gepland, of in geval van een nieuwe vergunning voor onmiddellijke sluiting na overtreding van de stanknorm.

Het financieringstekort bij sluiting in 2003 zou betaald kunnen worden uit de ca. F 1158 mln. (ruim € 500 mln.) aan heffingen (gegevens 1996-2000) die minister Pronk voor het storten ontvangen heeft.

U bent hier