h

Openbaar vervoer Rijnstreek

15 juni 2000

Openbaar vervoer Rijnstreek

Er komt een experiment tot collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV) in de Rijnstreek dat een precedentwerking heeft voor andere regio’s. Dat is op 14 juni in de commissie Oost besproken. Alle partijen ondersteunen het.

De inwoners van Aarlanderveen maakten bezwaar tegen het verdwijnen van buslijnen. De SP-fractie heeft op een CVV aangedrongen. Het vorige college van GS (Gedeputeerde Staten) zagen geen kans de regeling aan te passen. De precedentwerking van dit unieke project is belangrijk omdat er een stimulerende werking van uit gaat voor andere regio’s. In Midden-Holland zal binnenkort ook een project starten.

Inspreker Martin Meijer was tevreden, maar wees nog op een paar praktische problemen.Zo blijkt het een chaos rond de lijntaxi (601) op de busroute 101. Begin juni waren hier stickers op de bordjes van de bushalte geplakt. Deze werden juist verwijderd toen Meijer met de bus naar Nieuwkoop ging om zijn inspraak bij de commissie Oost te doen. De Provincie Zuid-Holland is hiervan niet op de hoogte.Ook blijken de dienstregelingen van Connexxion van de vorige maatschappijen (NZH en West Nederland) nog niet op elkaar aangepast zodat er verschillende tijden voor dezelfde rit worden gegeven.

Met de tarieven is nog niet alles opgelost zo betoogde Gerard Harmes van de SP-statenfractie. Bij een overstap van een taxi of busje naar een zogenaamde sterhalte (vaste bushalte) zou een passagier twee extra strippen (f 1,60) meer kwijt zijn door de overstap. De provincie beloofde deze problemen serieus te nemen en deze te verhelpen.

Historie: Begin 1998 werd de nieuwe dienstregeling 1998/99 bekend. Martin Meijer reageerde meteen mede namens de Belangenvereniging Aarlanderveen. Met een aantal medestanders maakte hij voor de beroepscommissie voor bezwaren van de provincie duidelijk hoe groot de achteruitgang in zijn omgeving zou worden.Omdat hem niet tegemoet werd gekomen in zijn bezwaren zette hij de procedure voort. Dat leidde er toe dat het bezwaarproces zo lang werd uitgesteld, dat de nieuwe dienstregeling al zou ingaan zonder dat er een duidelijke verandering mogelijk was.Met de komst van het nieuwe college van GS kwam die mogelijkheid er wel. Meijer, intussen voorzitter van de Alphense SP-afdeling, handhaafde steeds zijn bezwaren.

Al met al vreugde bij diegenen die zich verzet hebben tegen een aantal verslechteringen die 2 jaar geleden ingevoerd waren.

U bent hier