h

Provincie en flora en faunawet

27 november 1999

Provincie en flora en faunawet

De Socialistische Partij in Zuid-Holland wil dat er paal en perk gesteld wordt aan het gebruik van dieren en andere jachtmiddelen waarvan het gebruik ernstige welzijnsrisico’s voor het dier als middel en/of het gevangen dier oplevert.

De provincie wordt in de nieuwe Flora & Fauna wet het bevoegd gezag en daarom wil de SP nu van het college weten wat zij vinden van het gebruik van levende lokeenden, Jachtvogels,fretten,klemmen en vangkooien bij schadebestrijding.

Het college van Noord-Holland heeft volgens het Noord-Hollands Weekbericht van 18 november 1999 het rijk gevraagd om het gebruik van lokeenden te verbieden.In de AmvB’s wordt de invulling gegeven aan de Flora & Faunawet.

De Statenfractie wil daarom nu een duidelijk antwoord van het college om inzicht te krijgen hoe diervriendelijk dit college is. Ook vraagt de fractie om hun standpunt aan de Rijksoverheid kenbaar te maken.

Meer informatie evdburgh@tomaatnet.nl

U bent hier