h

Provincie Zuid-Holland heeft liever geen mening over Betuwelijn

23 januari 2002

Provincie Zuid-Holland heeft liever geen mening over Betuwelijn

Er mogen vandaag in de vergaderingen van de commissie milieu en verkeer van de Provincie Zuid-Holland geen vragen gesteld worden over het vernietigende rapport van de Algemene Rekenkamer over de Betuwelijn.
In Gelderland heeft gedeputeerde de Bondt na het verschijnen van het rapport in het openbaar laten weten, dat hij hoopt dat de Betuwelijn Gelderland bespaard zal blijven.
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland staan geen discussie en zelfs geen vragen in de rondvraag toe.

SP-statenlid, Fenna Vergeer, wilde het punt aan de orde stellen. Er zijn hiervoor twee mogelijkheden, in de statencommissie Milieu of in de statencommissie Verkeer. De voorzitter van de statencommissie Milieu laat haar weten "de agenda is al overvol … in de rondvraag aan de orde stellen … dat is wat mij betreft NIET mogelijk, laat staan dat het een apart agendapunt wordt". De voorzitter van de commissie Verkeer en Vervoer e-mailt: " … de rondvraag in commissies (is) gelimiteerd tot onderwerpen die de commissie regarderen en waarover het zinvol is GS te bevragen".

De SP vindt het heel zinvol om aan Gedeputeerde Staten vragen te stellen. Het huidige college, bestaande uit CDA, PvdA, SGP/Christenunie en Groen Links is immers naar eigen zeggen groener dan het vorige college met de VVD.
Fenna Vergeer:" Dat de agenda van de commissies vol zitten, is duidelijk. Niettemin is het spijtig, als het bestuur van de Provincie Zuid-Holland om die reden niet op actualiteiten zou kunnen ingaan. Zo’n stoffige indruk moet ze niet willen wekken."

Dat het kabinet beslist en niet de Provincie Zuid-Holland is ook duidelijk, maar de SP vraagt zich af of de provincie naast doorgaan met planologisch medewerking verlenen, omdat dat een bestuurlijke afspraak is, niet ook bij het kabinet zou kunnen wijzen op menselijk leed, milieuverlies en kosten bij het moeten blijven doorgaan met een miljarden verliesgevend project ". De provincie kan helpen aantonen, dat elke trein niet voor niets een noodrem heeft. Trekken daaraan is hier zeker geen misbruik".

Het huidige collegeprogramma heet "duurzaam en gedurfd". De SP vraagt zich af of het uit de weg gaan van discussie niet eerder lijkt op "kortzichtig en timide".

U bent hier