h

R.D. Statenvragen over veetunnel

9 januari 2002

R.D. Statenvragen over veetunnel

In het Rotterdams Dagblad stond het volgende artikel:
Het SP-statenlid Fenna Vergeer heeft gisteren Gedeputeerde Staten van Zuid- Holland schriftelijke vragen gesteld over de illegale aanleg van een veetunnel onder de Rietdijk in Oostvoorne. Het statenlid wil van het dagelijks bestuur van de provincie weten wat die ervan vindt dat het gemeentebestuur van Westvoorne niet heeft ingegrepen toen dat al voor de kerstdagen van de aanleg op de hoogte was gesteld. Burgemeester en wethouders van Westvoorne zeggen dat niet te hebben willen doen omdat ze van de provincie hadden begrepen dat die van plan was op 8 januari, gisteren dus, een zogenaamde 'verklaring van geen bezwaar' af te geven. Waarom een bouwstop afkondigen als er later toch weer mee mag worden doorgegaan, redeneerde de gemeente.

De omstreden aanleg is al enkele weken terug begonnen. De Rietdijk werd voor dat karwei door het waterschap, dat er wegbeheerder is, voor alle verkeer afgesloten. Veehouder Piet Kome wil de veetunnel, en een veebrug, bij de Rietdijk aanleggen om zijn landerijen aan de ene kant van de polderweg in open verbinding te brengen met het ruilverkavelingsbos Kranenhout aan de andere kant. Dat bos heeft hij drie jaar geleden van Staatsbosbeheer gekocht. Enkele omwonenden hebben bezwaren en hebben nog procedures bij de rechter lopen, die zowel van ecologische als recreatief- toeristische aard zijn. Daar wordt in de statenvragen, waarin wordt gerept van 'illegaal verrichtte bouwvergunningplichtige werkzaamheden', ook naar verwezen.

Provinciegeld

Gevraagd wordt waar het college van burgemeester en wethouders de zekerheid vandaan haalt 'dat op 8 januari 2002 de verklaring van geen bezwaar voor de veetunnel zal worden verleend'. Ook wil de SP, die in het oud-statenlid Erik van der Burgh uit Spijkenisse een actief fractiemedewerker heeft, weten of het provinciaal bestuur van de aanleg van het tunneltje op de hoogte is gebracht door de gemeente en wat het beleid van GS is met betrekking tot dit soort illegale werkzaamheden. Ook wil Vergeer weten of voor de aanleg van deze veetunnel gebruik wordt gemaakt van provinciegeld.

De SP wil verder weten of GS het met de president van de Rotterdamse rechtbank eens is dat de gemeente Westvoorne niet (voldoende) heeft onderzocht of het toelaten van limousin-runderen zich verdraagt met de bestemming die het Kranenhout ook heeft: een recreatief bos met wandel- en fietspaden. ,,In het bijzonder is geen aandacht geschonken aan het aantal en soort runderen dat toegang tot het bos zal krijgen,'' meent Fenna Vergeer die vindt dat de verklaring van geen bezwaar niet kan worden afgegeven.

U bent hier