h

SP: mobiliteitspakket pretverpakking voor rekeningrijden

28 maart 2000

SP: mobiliteitspakket pretverpakking voor rekeningrijden

De handtekening van de dagelijkse besturen van Provincie Zuid-Holland, gemeente Den Haag en Stadsgewest Haaglanden onder het mobiliteitspakket van minister Netelenbos is de bekroning van de omkooppolitiek van de minister van Verkeer en Waterstaat.
In de uitgangspunten voor het mobiliteitspakket is immers klip en klaar vastgelegd dat de proef met rekeningrijden doorgaat.

In het mobiliteitspakket is weliswaar "slechts" sprake van een experiment, maar dit experiment is zo omvangrijk en duur dat het onwaarschijnlijk is dat het rekeningrijden na twee jaar wordt afgeblazen. Dat zou immers de erkenning van een enorme kapitaalvernietiging betekenen.

De SP-fracties blijven vasthouden aan hun grootste bezwaar: de meeste werknemers met benedenmodale inkomens zullen de meerkosten van f 1000 tot f 2000 niet vergoed krijgen van hun werkgever, terwijl ze slechts de mogelijkheid hebben om op alternatief vervoer over te stappen ten koste van een veel langere reistijd.
Daarnaast verwachten veel deskundigen dat rekeningrijden niet erg effectief is, maar neer zal komen op betaald in de file staan.

Voorgehouden worst gaat zwaar op maag liggen

Minister Netelenbos houdt Haaglanden bovendien een worst voor die zwaar op de maag zal komen te liggen. De kosten van de toename van het Openbaar Vervoer zullen niet op het Rijk maar op provincie en stadsgewest rusten.
Weliswaar worden de nieuwe OV-verbindingen betaald uit de opbrengst van het rekeningrijden, maar het Rijksbudget voor de daardoor stijgende exploitatiekosten van het Openbaar Vervoer wordt niet verhoogd. Die stijging moeten provincie en Haaglanden zelf opvangen.
Zo worden de Zuid-Hollanders dubbel gepakt.

U bent hier